Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 131


2 Leiriavustus raisiolaisille nuorisoyhdistyksille vuodelle 2023
Nuorisoyhdistysten avustusohjeet

 

Nuorisopalveluiden leiriavustukset 2023

 

Vapaa-aikalautakunta 14.11.2023 § 131  

1295/02.05.01.02/2023  

 

 

 Valmistelija: nuorisotyön koordinaattori Suvi Valtonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

 

Leiriavustus oli haettavana 2.10.2023 klo 16 mennessä. Haku koski ajalla 1.10.2022– 30.9.2023 järjestettyjä leirejä. Leiriavustusta haki määräaikaan mennessä neljä nuorisoyhdistystä. Käytettävissä oleva avustusmäärä on 9800 euroa, ta.kohta 4740.441010.

 

Avustusohjeen kohdan 4.2 mukaan leiriavustus jaetaan toteutuneiden leirivuorokausien suhteessa.

 

Nuorisoyhdistykset toteuttivat avustuskautena avustusohjeen mukaisia leirivuorokausia seuraavasti:

 

Partiolippukunta Jokikylän Pojat ry 714 leirivrk

Raision Pinskut ry  272 leirivrk

Raision Nuoret Kotkat ry  450 leirivrk

Raision KilliNallit ry  763 leirivrk

 

Leirivuorokauden avustus on 4,457 euroa/leirivuorokausi. Yhteenveto vuoden 2023 avustushakemuksista leiritoimintaan on liitteenä.

 

Voimassa olevassa avustusohjeessa on kirjattu (kohta 2.3), että muuta yksilöityä avustusta saaneen yhdistyksen ei ole tarkoitettu saavan muita toiminta-avustuksia. Raision Nuoret Kotkat ry:lle on myönnetty muuta yksilöityä avustusta 20.9.2023 lasten kulttuuritapahtuman järjestämiseksi 10.12.2023 toteutuneita kustannuksia vastaan 970 €.

 

Aikaisemmin ei ole ollut tilannetta, että yhdistys, jolle on myönnetty yksilöityä avustusta olisi hakenut myös muita toiminta-avustuksia, joihin leiriavustuskin sisältyy. Raision Nuoret Kotkat ry:n osalta laskennallinen leiriavustus olisi vuoden 2023 osalta 2006 €.

 

Avustusohjeen tulkinnanvaraisuudesta johtuen esitämme, että Raision Nuoret Kotkat ry:lle myönnettäisiin myös leiriavustusta vuoden 2023 osalta.

 

Avustusohjeen mukaan ”vapaa-aikalautakunta voi päätöksellään voi muuttaa näitä sääntöjä tai tehdä määrätystä asiasta poikkeavan päätöksen, joka pitää kirjallisesti perustella päätöksen yhteyteen.”

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuoden 2023 leiriavustuksen 9 800 euroa seuraavasti:

Partiolippukunta Jokikylän Pojat ry: 3182 euroa
Raision Pinskut ry: 1212 euroa
Raision Nuoret Kotkat ry: 2006 euroa
Raision KilliNallit ry: 3400 euroa

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.