Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 292


 

Perustajayhteisöjen kannanotto Ote-säätiön aikomukseen perustaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita tuottava osakeyhtiö ja työllisyyspalveluita tuottava osakeyhtiö

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 292  

1267/00.04.02/2023  

 

 Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr on 12.6.2023 toimittanut Raision kaupungille pyynnön kannanotosta koskien niiden toimintojen ja palvelujen yhtiöittämisestä, jotka eivät ole säätiön sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti yleishyödylliseksi määriteltäviä. Lausuntopyyntö kannanoton antamisesta on liitteenä.

 

Sosiaalipalvelusäätiö on perustettu 10.12.1997, tuolloin Raina -nimellä ja sen perustajajäseniä olivat muun muassa Naantalin ja Raision kaupungit. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin tuolloin edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta, kouluttautumista ja työllistymistä ja järjestää tätä tukevaa toimintaa.

 

Edellä mainitut tavoitteet ohjaavat edelleen Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr. nimellä nykyään toimivaa säätiötä, joka on yleishyödyllinen toimija. Säätiö voi harjoittaa myös muuta kuin yleishyödyllistä toimintaa, joka silloin katsotaan muun muassa verotuksessa elinkeinotoiminnaksi. Ote -säätiön vuonna 2020 perustama psyykkinen hyvinvointikeskus Ote -klinikka tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, jonka toiminnan verottaja on katsonut elinkeinotoiminnaksi. Verottaja on ilmoittanut näkemyksenään säätiölle, että elinkeinotoiminnan osuuden liikevaihto ei voisi lähestyä 50 %:a säätiön koko liikevaihdosta vaarantamatta säätiön yleishyödyllistä asemaa. Säätiön vuoden 2022 tilinpäätöslukujen mukaan Ote -klinikan liikevaihto oli 48,2 %:a koko säätiön liikevaihdosta.

 

Säätiön tilintarkastaja on vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä suositellut elinkeinotoiminnan osuuden yhtiöittämistä ja eriyttämistä säätiön muusta toiminnasta säätiön yleishyödyllisen aseman turvaamiseksi.

 

Säätiön hallitus pyytää nyt perustajayhteisöiltä kannanottoa aikomukseen yhtiöittää Ote -klinikan toiminta ja lisäksi perustaa toinen erillinen yhtiö työllisyyspalveluiden tarjoamiseen, jonka toimialan on harjoittaa ja tuottaa sosiaali-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluita ihmisten opiskelu- ja työelämävalmiuksien edistämiseksi sekä tarjota koulutus-, valmennus- ja asiantuntijapalveluja.

 

Ote-säätiön palveluvalikoimaan jäävät ne sosiaalihuollon palvelut, joita perustettavat yhtiöt eivät voi tuottaa, kuten kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus, hanke- ja kehittämistoiminta sekä nuorten työpajatoiminta.

 

Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa 1.1.2023 siirtyivät kunnilta terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut hyvinvointialueiden järjestettäväksi ja vastattavaksi. OTE-säätiön tuottamat palvelut kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan, joka ei ole 1.1.2023 alkaen kaupungin järjestämisvastuulla.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää Raision kaupungin kannanottona ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa säätiön elinkeinotoiminnaksi katsottavien toimintojen yhtiöittämisiin edellyttäen, että perustettavat yhtiöt kykenevät toimintaan omarahoitteisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.