Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 296


 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen lautakuntiin

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 296  

41/00.00.01.01/2023  

 

 Valmistelija: hallintoasiantuntija Sanna Tammilehto, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Raision kaupungin hallintosäännön 162 §:n mukaan " Kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen.

 

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

 

Lautakuntaan nimetty edustaa kaupunginhallitusta myös lautakunnan jaostossa ja sen avuksi perustetussa johtokunnassa, jollei toisin ole määrätty. Edustajan tulee antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan sekä sen alaisen palvelun toimialaan kuuluvista asioista.

 

Lautakuntien on ilmoitettava hyvissä ajoin kokouksistaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen lautakuntaan määräämälle edustajalle ja kaupunginjohtajalle sekä lähetettävä näille kokouksen esityslista.

 

Jaoston kokouksista on ilmoitettava myös lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle."

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus määrää toimikaudekseen edustajat ja varaedustajat seuraaviin lautakuntiin:

- Sivistyslautakunta
- Vapaa-aikalautakunta
- Infralautakunta
- Lupalautakunta

 

Päätös Jarmo Rosama esitti, että kaupunginhallituksen edustajiksi eri lautakuntiin nimetään edustajat seuraavasti:

Sivistyslautakunta: Jonni Moislahti, varaedustaja Kristiina Engström
Vapaa-aikalautakunta: Annika Ollila, varaedustaja Emma Lindqvist
Infralautakunta: Mika Koivisto, varaedustaja Jukka Rantala
Lupalautakunta: Tanja Parkko, varaedustaja Mikko Kangasoja

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jarmo Rosaman esityksen.