Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 101


 

Oikaisuvaatimus vapaa-aikalautakunnan päätöksestä 13.6.2023 § 85 Avustukset nuorisoyhdistyksille 2023

 

Vapaa-aikalautakunta 15.08.2023 § 101  

184/02.05.01.02/2023  

 

 

 Valmistelija: nuorisotyön koordinaattori Suvi Valtonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 2.5.2023 § 68 yksimielisesti myöntää nuorisoyhdistysten avustukset seuraaville yhdistyksille: Raision KilliNallit, Jokikylän Pojat ry, Raision Lastenliitto ry, Raision Vesaiset ry ja Raision Pinskut ry. Raision Nuoret Kotkat ry:ltä päätettiin pyytää toiminnasta lisäselvitys.

 

Lisäselvitystä pyydettiin seuraavista asioista: raisiolaisten osuus jäsenmäärästä, muun rahoituksen osuus toiminnassa, raisiolaisille järjestettävä toiminta sekä raisiolaisten nuorten ja lasten osallistuminen viikoittaiseen toimintaan.

 

Vapaa-aikalautakunta käsitteli 13.6.2023 § 85 saatujen lisätietojen pohjalta avustuksen myöntämistä Raision Nuoret Kotkat ry:lle. Vapaa-aikalautakunta päätti, että toiminta-avustusta tai palkka-avustusta ei myönnetä Raision Nuoret Kotkat ry:lle.

 

Raision Nuoret Kotkat ry on toimittanut sähköpostitse 4.7.2023 oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, joten se tulee tutkia.

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta voidaan todeta seuraavaa:

 

Nuoret Kotkat ry toivoo päätöksen uudelleen arviointia ja esittää oikaisuvaatimuksen 13.6. tehtyyn päätökseen nuorisoyhdistysten avustusten myöntämiseen liittyen. Nuoret Kotkat toivovat lautakunnalta oikaisuvaatimuspyynnössään, että lautakunta kumoaa 13.6. tekemänsä päätöksen. Päätöksessä "Vapaa-aikalautakunta päättää, että toiminta-avustusta tai palkka-avustusta ei myönnetä Nuoret Kotkat ry:lle." Nuoret Kotkat toivovat lautakunnan pitävän voimassa 2.5. tehdyn päätöksen, jossa todetaan Nuoret Kotkat ry:ltä pyydettävän lisäselvitystä. 

 

Avustusohjesäännön mukaista perusavustusta myönnettäessä lautakunnan tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

 

  • Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan on huomioitava toiminnan järjestämisen ajankohtaisuus ja sen sijoittuminen koko Raision alueen kattavan toimintamahdollisuuksien tarjontaan.

 

  • Nuorten Kotkien järjestämä säännöllinen toiminta järjestetään selvityksen mukaan muualla kuin Raisiossa ja painottuu tällä hetkellä leiritoimintaan. Avustuspäätöstä tehdessä huomioidaan toimintaryhmien määrä ja toimintaryhmien kokoontumiskertojen määrä.

 

  • Avustusohjesäännön mukaan jäsenen tulee olla alle 29-vuotias ja jäsenistä 2/3 kotipaikkana Raisio. Oikaisupyynnössään Nuoret Kotkat ry kertoo toimintansa olevan suunnattu raisiolaisille lapsille ja nuorille. Aiemman lisäselvityksen mukaan jäsenmäärästä 2/3 on raisiolaisia. Aiemmasta lisäselvityksestä ei käy ilmi raisiolaisten lasten määrää toteutuneessa toiminnassa. Turussa järjestettävään kerhotoimintaan osallistuvien raisiolaisten lasten ja nuorten määrää kuvataan vaihtelevaksi.

 

  • Oikaisuvaatimuspyynnössä viitattuun leiritoimintaan haetaan avustusta toisessa haussa. Leiritoiminnan avustusten hakemisen käytäntöjen mukaan leirejä koskevat avustukset käsitellään syyskuun loppuun mennessä toimitettujen avustushakemusten pohjalta. Leiriavustuksessa huomioidaan avustusohjesäännön mukaisesti aikavälillä 1.10. edellisenä vuonna - 30.9. kuluvaa vuotta järjestetyt leirit.

 

  • Leiriavustusten myöntämisen käytäntönä on ollut avustuksen maksaminen toteutuman mukaisesti, ei ennakolta, kuten oikaisupyynnössä toivotaan.

 

Lautakunnalle esitetään, että se hylkää oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä ilmenevin perustein.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hylätä Raision Nuoret Kotkat ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen esityslistatekstistä ilmenevin perustein.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.