Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 85 

Avustukset nuorisoyhdistyksille vuodelle 2023

 

Vapaa-aikalautakunta 02.05.2023 § 68 

 

 

 

Valmistelija: nuorisotyön koordinaattori Suvi Valtonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Nuorisoyhdistysten avustusohjeiden mukaan perusavustus toimintaan ja ohjaajien palkkausavustus oli ilmoitettu haettavaksi 31.3.2023 klo 16 mennessä.

 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kuudelta yhdistykseltä. Perusavustusta toimintaan haki kuusi yhdistystä ja palkkausavustusta kolme yhdistystä.

 

Avustuksia vuodelle 2023 on varattu yhteensä 50 000 euroa: toimintaan 14 200 euroa ja ohjaajien palkkakuluihin 25 000 euroa liitteen mukaisesti.

Leiriavustuksia jää syksyllä jaettavaksi 10 800 euroa.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuoden 2023 talousarvioon ta-kohdalle 4740.441010 varatun määrärahan toimintaan 14 200 euroa ja ohjaajien palkkakuluihin 25 000 euroa liitteen mukaisesti.

 

Päätös Jyrki Heiskari ehdotti, että Raision Nuoret Kotkat ry:lle ei myönnetä avustusta. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti Sari Packalénin ehdottamana ja Nina Stenlundin kannattamana jakaa nuorisoyhdistysten avustukset liitteen mukaisesti seuraaville yhdistyksille: Raision KilliNallit, Jokikylän Pojat ry, Raision Lastenliitto ry, Raision Vesaiset ry ja Raision Pinskut ry. Raision Nuoret Kotkat ry:ltä pyydetään toiminnasta lisäselvitys.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti yllä mainittu muutos huomioiden.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Aija Salerto poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Salerto on avustusta hakeneen yhdistyksen hallituksen jäsen.

Vapaa-aikalautakunta valitsi yksimielisesti tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi Sari Packalénin.

 

 

Vapaa-aikalautakunta 13.06.2023 § 85  

184/02.05.01.02/2023  

 

 

Valmistelija: nuorisotyön koordinaattori Suvi Valtonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

 

Perusavustusta ja ohjaajien palkkausavustusta haetaan maaliskuun loppuun mennessä hakemuslomakkeella. Leiriavustusta haetaan syyskuun loppuun mennessä.

 

Perusavustus toimintaan on tarkoitettu nuorisoyhdistyksen toiminnan kulujen peittämiseen. Yhdistyksen tulee harjoittaa vapaa-aika- ja harrastustoimintaa alle 29-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa. Kaksi kolmasosaa jäsenistä tulee olla alle 29-vuotiaita. Toiminnan tulee olla avointa kaikille ikäryhmään kuuluville.  

 

Leiri- tai muita tapahtumia, joita avustetaan toisen avustuksen kautta, ei voida laskea tämän avustusmuodon piiriin.

 

Perusavustuksesta päättäessä tulee lautakunnan ottaa huomioon seuraavat asiat:

 

1. avustuksella järjestettävän toiminnan ajankohtaisuus ja sen sijoittuminen koko Raision alueen kattavaan toimintamahdollisuuksien tarjontaan

 

2. yhdistyksen jäsenmäärä ja toiminnassa mukana olevien lukumäärä

 

3. yhdistyksen toimintaryhmien lukumäärä ja toimintaryhmien kokoontumiskerrat

 

4. muut hakijan esittämät erityisperusteet.

 

Vapaa-aikalautakunta pyysi lisäselvitystä Nuoret Kotkat ry:ltä avustuspäätöstä varten. (Vapaa-aikalautakunta 2.5.2023, § 68). Lisäselvitystä pyydettiin seuraavista asioista: raisiolaisten osuus jäsenmäärästä, muun rahoituksen osuus toiminnassa, raisiolaisille järjestettävä toiminta sekä raisiolaisten nuorten ja lasten osallistuminen viikoittaiseen toimintaan.

 

Nuorisotyön koordinaattorille 22.5.2023 saapuneen lisäselvityksen mukaan Nuorten Kotkien jäsenistöstä 2/3 on raisiolaisia. Avustusohjesäännön mukaan jäsenistä tulee olla 2/3 alle 29-vuotiaita.

 

Nuoret Kotkat ovat selvityksensä mukaan saaneet säätiön avustusta pysyvien hankintojen ja leiriohjaajien kuluihin vuonna 2022 yhteensä 1500 €.

 

Nuoret Kotkat järjestävät selvityksen mukaan vertaisohjaajatoimintaa ja leiritoimintaa nuorille ja lapsille.

 

Vertaisohjaajatoimintaa järjestetään yli 13-vuotiaille nuorille noin 2 kertaa kuukaudessa. Tapaamisia järjestetään eri paikoissa. Nuorille on tarjolla kesä- ja kausityöpaikkoja.

 

Raisiolaisille lapsille tarjotaan kerhotoimintaa Turussa Tarmon talolla. Raisiolaisia osallistuu toimintaan selvityksen mukaan vaihtelevasti.

 

Toiminta ei säännöllisesti kohdistu raisiolaisiin lapsiin ja nuoriin. Tästä syystä esitämme, että toiminta-avustusta tai palkka-avustusta ei myönnetä Nuoret Kotkat ry:lle. Leiriavustuksen osalta päätös tehdään erikseen syksyllä oman avustushaun yhteydessä.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää, että toiminta-avustusta tai palkka-avustusta ei myönnetä Nuoret Kotkat ry:lle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.