Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 13.06.2023/Pykälä 88


 

Ikäihmisten liikuntaraati

 

Vapaa-aikalautakunta 13.06.2023 § 88  

921/12.04.00/2023  

 

 

 Valmistelija: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen,

 etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Raisiossa on noin 5 900 yli 65-vuotiasta. Liikkumista edistäviä toimia tälle kohderyhmälle tarvitaan, sillä ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen on yksi merkittävimmistä ennaltaehkäisevistä tekijöistä, kuinka nopeasti joudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin.

 

Ikääntymispolitiikassa osallisuuden vahvistaminen kytkeytyy osaksi terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää vanhustyötä. Vanhuspalvelulaissa ja siihen kytkeytyvässä laatusuosituksessa osallisuus on yhteisöllistä osallisuutta ja ikäihmisten mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja iäkkäille tarjottaviin palveluihin.

 

Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa pilotoitiin Ikäihmisten liikuntaraati yhteensä 33 paikkakunnalla vuonna 2012-2014. Liikuntaraati luo vuoropuhelua kokoamalla yhteen päättäjät, toiminnan järjestäjät sekä kohderyhmän edustajat keskustelemaan liikuntaan liittyvistä teemoista. Liikuntaraati lisää ikääntyneiden osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden ja liikkumisolosuhteiden kehittämiseen. Tavoitteena on saada etenkin vähän liikkuvien ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten ääni kuuluviin ja lisätä asukkaiden yhdenvertaisuutta. Ammattilaisille liikuntaraati tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan suunnitteluun.

 

Raisiossa Ikäihmisten liikuntaraati pilotoitiin 31.5.2023. Jatkossa liikuntaraati on tavoitteena järjestää säännöllisenä tilaisuutena. Näin tuetaan ikäihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Liikuntaraadin järjestämistä koordinoi liikuntapalveluiden liikuntasuunnittelija, joka kutsuu raadin koolle 2-4 kertaa vuodessa.  Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille raisiolaisille ikäihmisille. Lisäksi mukaan kutsutaan kattava edustajajoukko ikääntyneiden parissa työskenteleviä henkilöitä esim. sosiaali- ja terveyspalveluista, järjestöistä, vanhusneuvostosta sekä kaupunginvaltuuston tai -hallituksen jäsenistä.

 

Tilaisuuden keskustellaan ennakkoon valituista liikuntaan liittyvistä teemoista. Käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi liikuntatoiminnasta tiedottaminen, liikuntaneuvonta, liikuntapaikat: esteettömyys, saavutettavuus ja innostavuus, voima- ja tasapainoharjoittelu, vertaisohjaajatoiminta, ulkoilu ja liikkumisympäristöt, ulkoliikuntapaikat. Tilaisuuden lopussa tehdään yhteenveto käsitellyistä asioista ja sovitaan jatkosuunnitelmista. Tietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa.

 

Raision strategiassa ovat monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille, asukkaiden osallistaminen päätöksentekoon sekä tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa. Ikäihmisten liikuntaraati tukee näitä tavoitteita.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää, että ikäihmisten liikuntaraati kutsutaan koolle 2-4 kertaa vuodessa.

Lisäksi lautakunta nimeää vapaa-aikalautakunnan jäsenen edustajaksi ikäihmisten liikuntaraatiin.

 

Päätös Juha Hellstén ehdotti vapaa-aikalautakunnan edustajaksi ikäihmisten liikuntaraatiin Sari Packalénia. Pasi Kujala ehdotti Nina Stenlundin kannattamana edustajaksi Terhi Valkeejärveä ja varaedustajaksi Sari Packalénia.

Koska kokouksessa oli tehty kaksi ehdotusta edustajaksi, oli asiassa pidettävä vaali Sari Packalénin ja Terhi Valkeajärven välillä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen kädennostoäänestyksestä. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 4 ääntä (Juha Hellstén, Sari Packalén, Taina Virta, Helinä Aaltonen) Sari Packalénille ja 4 ääntä (Terhi Valkeejärvi, Pasi Kujala, Tapio Soiniitty, Nina Stenlund) Terhi Valkeejärvelle. Puheenjohtaja totesi, että äänten tasatilanteessa vaali ratkaistaan arvalla.

Stella Enwena suoritti arvonnan ja nosti arvasta Sari Packalénin. Puheenjohtaja totesi, että vapaa-aikalautakunnan edustajaksi ikäihmisten liikuntaraatiin valittiin Sari Packalén.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.