Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 78


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

 

Vapaa-aikalautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2022

 

Vapaa-aikalautakunta 09.05.2023 § 78  

70/00.03.00/2023  

 

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Tarkastuslautakunta antoi 2.5.2022 arviointikertomuksensa vuodelta 2022. Tarkastuslautakunta pyytää, että arviointikertomus saatetaan valtuuston tietoon ja kaupunginhallitus antaa siitä lausuntonsa valtuustokäsittelyä varten. Ennen lausuntonsa antamista kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot aina kyseistä lautakuntaa koskevin osin siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 29.5.2023.

 

Vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

 

Tarkastuslautakunnan laatima raportti vuodesta 2022 on vapaa-aikalautakuntaa koskevilta osilta selkeä ja siinä on kerrottu vuonna 2022 tapahtuneet keskeiset toiminnot ja niihin vaikuttaneet muutokset.

 

Kommenttina arviointikertomuksessa esiin nostettuihin huomioihin lausutaan:

 

Vapaa-aikalautakunnan alaisten yksiköiden todetaan arviointikertomuksessa tuottavan laadukasta palvelua laajalti ja kustannustehokkaasti.  Hyvinvoinnin edistämisen toiminnat kasvattavat vapaa-aikasektorin merkitystä entisestään. Alueellisen ja kaupunkikohtaisen hyvinvointisuunnitelman tekemisessä ja toteuttamisessa vapaa-aikasektori on olennaisena toimijana mukana.

 

Ehkäisevän päihdetyön toimet strategisena painopistealueena vapaa-aikasektorilla otetaan pohdintaan talousarvion strategisten kärkitoimenpiteiden työstämisessä. Vapaa-aikasektorin osallistumista ehkäisevään päihdetyöhön monialaisesti yhteistyössä kaupungin, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää antaa yllä mainitun lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2022.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.