Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 04.04.2023/Pykälä 53


 

Nuorten lisämäärärahan käyttösuunnitelma 2023 (40 000€)

 

Hyvinvointijaosto 29.03.2023 § 14 

 

 

 

 Valmistelija: nuorisotyön koordinaattori Suvi Valtonen ja hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2022 § 136 vuoden 2023 talousarviota käsitellessään päättänyt "Vapaa-aikalautakunnan talousarvio lisätään Nuorisotyöhön 40.000 euron lisämääräraha nuorten pahoinvoinnin vähentämiseen, toimenpiteet raportoidaan kaupunginhallitukselle, hyvinvointijaosto pohtii yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa tarvittavat toimenpiteet. "

 

Toimenpiteitä on pohdittu yhdessä vapaa-aikalautakunnan ja hyvinvointijaoston puheenjohtajistojen kanssa.

 

Nuorten lisämäärärahan käyttösunnitelmaksi esitetään seuraavaa:

 

  1. Raision jalkauttamisen ja kohtaamispaikkojen -kehittämismalli 15 000 

 

Nuorten hyvinvointityön suunnitelmana on toteuttaa jalkautumiskampanja toukokuun ja kesäkuun aikana sekä syksyllä elo-syyskuun aikana. Monialaisena yhteistyönä toteutettava raisiolainen jalkautumisen malli on ideoitu lähikunnissa toteutettujen jalkautumiskampanjoiden kokemuksista.

 

Jalkautumismallissa työpareina toimivat nuorisotyöntekijä yhdessä yhdistysten ja seurojen toimijoiden, seurakunnan sekä Raision kaupungin organisaation työntekijöitä. Jalkautumiskampanjaan toivotaan osallistujiksi myös vanhempainyhdistysten edustajia.

 

Jalkautujien liikkumisessa paikasta toiseen huomioidaan kestävä kehitys, eli jalkautuminen tapahtuu ensisijaisesta jalan, polkupyörällä tai muulla sähköisellä kulkuneuvolla.

 

Tavoite

Toiminnan tavoitteena on saada nuorisotyölle näkyvyyttä sekä tuoda nuorille ja kaupunkilaisille viestiä siitä, että nuorten hyvinvointi on merkityksellinen asia kaikille toimijoille. Nuorten kohtaaminen ja tarpeiden sekä toiveiden kuuleminen ovat tärkeässä roolissa. Aikuisten läsnäololla lisätään turvallisuuden tunnetta ja vaikutetaan mahdolliseen häiriökäyttäytymiseen.

 

Yhtenä tavoitteena on selvittää nuorten toiveita liittyen kohtaamispaikkoihin kuten nuorten kahviloihin, joissa he voisivat tavata ystäviä. Toive on noussut esille nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa. Toteutuksessa kohtaamispaikkatoiveet huomioidaan osana alueellista perhekeskuskehittämistä.

 

Jo toiminnassa olevia nuorisotiloja, kuten Nuortenkeskus Noppaa, hyödynnetään nuorten kohtaamisten ja nuorisokulttuurin mahdollistamiseen. Toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan ja keskitetään nuorten suosimille alueille ja paikoille, esimerkiksi keskustan alueelle ja Myllyyn.

 

Jalkautumisen malliin liittyen kartoitetaan mahdollisuutta toteuttaa nuorisotalojen aukioloaikojen lisäämistä viikonloppuisin. Nuorille suunnatusta kyselystä nousi esille nuorisotalojen aukiolon laajentaminen.

 

Jalkautumiskampanjaan liittyen kutsutaan koolle monialainen työryhmä. Hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen ja nuorisotyön koordinaattori Suvi Valtonen vastaavat työryhmän kokoamisesta.

 

Kustannukset

Ulkopuolisille toimijoille maksetaan resursseista palkkio (tunti/palkkioperusteisesti) sillä ehdolla, että toimijat suuntavat palkkion toiminnassaan lasten ja nuorten hyväksi. Budjetoidussa summassa on huomioitu vapaaehtoisille maksettava palkkio sekä nuorisotyöntekijöiden palkkakuluja. Nuorten toiveiden mukaisiin nuorten iltoihin ja kahvilatoimintaan varataan myös budjetissa käyttövaraa.

 

Palkkiot (vapaaehtoiset, nuorisotyöntekijät)

12 000

Kahvilatoiminta, teemaillat, ohjelma

2 500

Yhtenäinen asuste Raision ilmeellä, esim. heijastinliivi, t-paita

500

Yhteensä

15 000

 

 

  1. Nuorten tapahtumien järjestäminen vuoden 2023 aikana 15 000 €

 

Keväällä 2023 Vaisrockin yhteydessä toteutetaan nuorten suosiossa olevien tubettajien esiintyminen. Nuoret osallistetaan tilaisuuden teemojen ideoimiseen. Tilaisuuden järjestelyistä vastaa nuorisopalvelut Vaisaaren koulun sekä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa.

 

Suunnitelmana on järjestää syksyn 2023 aikana nuorille suunnattu tapahtuma. Tapahtuman esiintyjäksi selvitetään nuorille mieleistä artistia. Tapahtuman järjestämisessä painotetaan yhteistyötä yritysten, yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Myös muut nuorten kanssa toimivat tahot huomioidaan. Tapahtuman järjestämispaikaksi on ideoitu kauppakeskus Myllyä tai Tasalan aukiota, jotka ovat nuorille luontaisia kohtaamispaikkoja.

 

Nuorten toiveista syntyneitä ideoita toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, eri toimipaikkoja ja toimintaympäristöjä hyödyntäen vuoden 2023 aikana.

 

 

  1. Viestinnän tehostaminen 3 000

 

Viestinnän tehostamisella tavoitellaan laajempaa näkyvyyttä nuorten keskuudessa. Raision ilmettä toteuttava Nuorten toimintakartta -kortti tuo näkyväksi kaupungin nuorille suunnatut toimintapaikat. Kortti toimii käyntikorttina nuorille suunnatussa hyvinvointityössä. Kortin suunnittelutyö tilataan kaupungin ilmeestä vastanneelta mainostoimisto KMG:ltä. Kustannusarvio tilaukselle on 1 200 € + alv.

 

Nuoret ovat toivoneet aiheeseen liittyvillä sloganeilla varustettuja kortteja ja tarroja jaettavaksi toisilleen. Tarrojen ja korttien ilmeen suunnittelutyö tehdään yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa.  Kustannusarvio markkinointimateriaalin suunnittelutyölle sekä painatuskuluille on 1 800  + alv.

 

 

  1. Nuorten toiveiden toteuttaminen ja koulutukset 7 000 €

 

Varataan nuorten toiveista nouseviin hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin ja koulutuksiin jalkautumistyötä tekeville vapaaehtoisille sekä nuorisotyötä tekeville.

 

 

Esittelijä Hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen

 

Päätösehdotus Hyvinvointijaosto merkitsee tiedoksi yhteisesti valmistellun lisämäärärahan käyttösuunnitelmaesityksen ja ehdottaa vapaa-aikalautakunnalle käyttösuunnitelmaesityksen hyväksymistä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Päätös Aleksi Suro ehdotti Ella Myllyn, Javad Heidarin ja Jari Pulkkisen kannattamana seuraavaa lisäystä:

Viestintää tehostetaan myös nuorten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa muun muassa luomalla nuorisotoimelle omat Instagram ja TikTok -tilit ja kohdentamalla maksettua mainontaa edellä mainituissa raisiolaisille nuorille. Myös tähän varataan määrärahoja viestinnän tehostamisen 3000 eurosta markkinointimateriaalin suunnittelutyön sekä painatuskulujen varauksesta. Somesisällöntuotannossa osallistetaan raisiolaisia opiskelijoita.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Saatuaan myöntävän vastauksen puheenjohtaja totesi, että päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Aleksi Suron ehdotus huomioiden.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

Esittelijä Eero Vainio poistui klo 18.33 tämän asian käsittelyn aikana. Heidi Suominen toimi esittelijänä klo 18.33 alkaen.

Nuorisotyön koordinaattori Suvi Valtonen esitteli käyttösuunnitelmaesitystä ja poistui klo 19.09 tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

Vapaa-aikalautakunta 04.04.2023 § 53  

440/02.02.00/2023  

 

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä hyvinvointijaoston ehdotuksen mukaisesti lisämäärärahan käyttösuunnitelmaesityksen hyvinvointijaoston esittämä muutos huomioiden.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.