Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nuorisovaltuusto
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 7


 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja sihteerin varahenkilön valinta toimikaudelle 2023-2024

 

Nuorisovaltuusto 16.03.2023 § 7  

313/00.01.02.01/2023  

 

 

 

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 463 hyväksymän nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri valitaan nuorisovaltuuston toimikaudeksi järjestäytymiskokouksessa.

 

Toimintasäännön kohdan 4.1 mukaan nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.

 

Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta sekä puheenjohtajiston työskentelyä.

 

Esityslista ja pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja huolehtii nuorisovaltuuston toimivuudesta, toiminnan laillisuudesta ja tasapuolisuudesta. Puheenjohtaja vastaa nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtajalla on oikeus päättää nuorisovaltuustoa koskevista yleisistä asioista, kuten yhteistyökumppaneista. Puheenjohtaja voi tarvittaessa asettaa työryhmiä pienten ja kiireellisten asioiden hoitamista varten. Puheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle.

 

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt sekä hoitaa puheenjohtajan määräämiä tehtäviä. Varapuheenjohtaja on vastuussa toiminnastaan nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuusto voi osoittaa varapuheenjohtajalle oman vastuualueen nuorisovaltuuston toiminnasta.

 

Nuorisovaltuuston puheenjohtajiston työnjako määritellään toimintasäännön kohdassa 4.7.

 

Toimintasäännön kohdan 4.3. mukaan nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan sihteerin.

 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön kohdan 4.4. mukaan nuorisovaltuusto voi valita keskuudestaan myös muita vastuuhenkilöitä ja määrittää heille tehtävät.

 

Nuorisovaltuuston joustavan toiminnan takaamiseksi edellisen vuoden puheenjohtajisto on valinnut sihteerille varahenkilön. Sihteerin varahenkilön tehtävänä on hoitaa sihteerin tehtävät, mikäli sihteeri on estynyt ja osallistua puheenjohtajiston työskentelyyn.

 

Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa ja välittää ne nuorisovaltuustolle sekä tarvittaessa kaupungin toimielimille. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksista, julkaisee sen sekä huolehtii asiakirjojen säilytyksestä. Sihteeri on vastuussa toiminnastaan puheenjohtajalle.

 

Esittelijä Nuorisovaltuuston puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia ja sihteerin nuorisovaltuuston toimikaudeksi. Tämän lisäksi nuorisovaltuusto päättää nimetä sihteerille varahenkilön aiemman hyvin toimineen käytännön perusteella.

 

Päätös Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leia Kuorilehto.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajiksi asettuivat ehdolle Liinu Eloranta ja Jani Rautio. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Liinu Eloranta 9 äänellä.  Toiseksi varapuheenjohtaksi asettuivat ehdolle Eriona Maloku ja Jani Rautio. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Jani Rautio 14 äänellä.

Sihteeriksi asettui ehdolle Einari Pänkäälä ja Eeva Haapakoski. Sihteeriksi valittiin Eeva Haapakoski 9 äänellä. Einari Pänkäälä valittiin sihteerin varahenkilöksi.

Kohdan käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Leia Kuorilehto ja pöytäkirjanpitäjäksi Eeva Haapakoski.