Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 72


 

Tietohallintojohtajan viran täyttö

 

Kaupunginhallitus 22.12.2022 § 452 

 

 Valmistelija: vs. hallintojohtaja Anni Hakala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Tietohallintojohtaja on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen viimeinen työpäivänsä oli 22.11.2022. Virkaa on hoidettu väliaikaisjärjestelyin.

 

Kaupunginhallitus on 14.11.2022 § 392 päättänyt tietohallintojohtajan viran täyttöluvasta ja viran hakumenettelystä. Hallintosäännön 53 §:n mukaan viran tai työsuhteen julistaa haettavaksi virka- tai työsuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 54 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee tietohallintojohtajan.

 

Kaupunginhallitus nimesi tietohallintojohtajan viran haastatteluryhmään kaupunginjohtajan, vs. hallintojohtajan, kaupunginjohtajan nimeämän henkilöstön edustajan sekä kaupunginhallituksen edustajana Jonni Moislahden.

 

Oheismateriaalina oleva viran hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, te-palvelut.fi-sivustolla, Jobly-palvelun kautta sekä kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

 

Hakuajan päättymiseen 5.12.2022 mennessä saapui 20 hakemusta. Hakijoista kolme ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.

 

Haastatteluryhmä valitsi hakemusten perustella haastateltaviksi viisi hakijaa. Haastattelut pidettiin 15.-16.12.2022. Hakemusten, haastattelujen ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä valitsi soveltuvuusarviointeihin kärkihakijat haastateltavien joukosta. Soveltuvuusarvioinnit toteutetaan 19.-20.12. ja arviointien purkutilaisuus haastatteluryhmälle pidetään 21.12. Aikataulusta johtuen haastatteluryhmä antaa esityksensä virkaan valittavasta kaupunginhallituksen kokouksessa 22.12.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Ehdotus annetaan kokouksessa.

 

Päätös Mikko Kangasoja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 9.00. Varajäsen Mikko Tammelin saapui klo 9.01.

Kaupunginjohtaja antoi kokouksessa muutetun päätösehdotuksen seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää

1. valtuuttaa kaupunginhallituksen päätöksellä 14.11.2022 § 392 nimetyn haastatteluryhmän jatkamaan tietohallintojohtajan hakuaikaa, tekemään tarvittavat toimenpiteet hakuajan jatkamiseksi sekä laatimaan kaupunginhallitukselle esityksen valittavasta tietohallintojohtajasta.

2. että jatkohaussa huomioidaan jo ensimmäisellä hakukierroksella saapuneet hakemukset.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 72  

2149/01.01.01.01/2022  

 

 Valmistelija: kaupunginjohtaja Eero Vainio, henkilöstöjohtaja Piia Syvänen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaupunginhallitus päätti 22.12.2022 § 452 jatkaa tietohallintojohtajan viran hakuaikaa siten, että jatkohaussa huomioidaan myös jo ensimmäisellä hakukierroksella saapuneet hakemukset.

 

Tietohallintojohtajan viran hakuaikaa jatkettiin siten, että haku päättyi 4.1.2023 klo 15.00. Oheismateriaalina oleva viran hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, te-palvelut.fi-sivustolla, Jobly-palvelun kautta sekä kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

 

Hakuajan päättymiseen mennessä saapui 8 hakemusta. Hakijoista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia ja yksi hakija veti hakemuksensa hakuajan päättymiseen jälkeen pois. Haastatteluryhmä huomioi myös aiemmin saapuneet 20 hakemusta, joista kolme ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia ja yksi veti hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen pois.

 

Haastatteluryhmä valitsi hakemusten perustella toisella kierroksella haastateltaviksi neljä hakijaa. Haastattelut pidettiin 12.-13.1.2023. Hakemusten, haastattelujen ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä valitsi soveltuvuusarvioiteihin yhden hakijan haastateltavien joukosta aiemmin soveltuvuusarviointeihin lähetettyjen kolmen muun hakijan lisäksi. Soveltuvuusarviointi toteutettiin 19.-22.1.2023.

 

Tietohallintojohtajan viran täytön tilanteesta on käyty keskustelu kaupunginhallituksen ajankohtaisissa asioissa 23.1. ja 6.2.2023.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Tietohallintojohtajan haussa ei ole löytynyt odotuksia vastaavaa hakijaa kyseessä olevaan virkaan, joten on perusteltua päättää virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

 

Tilanteen ratkaisemiseksi on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja. Selvityksien perusteella on päädytty ratkaisuun, jossa tietohallintojohtajan virka jätetään tällä erää täyttämättä, tehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin ja rekrytointi käynnistetään uudestaan syksyllä. Sijaisjärjestelyistä ja uudesta hakumenettelystä tehdään päätökset erikseen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää jättää tietohallintojohtajan viran täyttämättä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.