Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 69


 

Valtuutettu Jukka Rantalan ym. valtuutettujen aloite koskien rantavalvonnan aloittamista Hahdenniemen uimarannalla

 

Kaupunginvaltuusto 12.09.2022 § 103 

 

 Valtuutettu Jukka Rantala jätti seuraavan aloitteen:

 

 "Playa Del Raision eli Hahdenniemen uimarannan suosio yllätti varmasti meidät kaikki positiivisesti. Ranta on saatu hyvään kuntoon ja uimareita on riittänyt. Ja mikä parasta vesi pysyi koko kesän uintikelpoisena toisin kuin esim. Naantalin uimarannoilla.

 

 Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100-150 ihmistä. Uimiseen liittyvissä hukkumisissa arvioidaan usein oma uimataito tai toimintakyky väärin, lähdetään uimaan yksin tai jätetään lapset valvomatta. Useimmat hukkumistapaukset sattuvat tutuissa vesistöissä, lähellä rantaa. Alkuvuoden hukkumisista 17 on tapahtunut uidessa. Suomessa on tammi-elokuun aikana hukkunut yhteensä 71 ihmistä. Näistä kesäkuukausien aikana hukkui 53 ihmistä. Toisaalta tiedossa on myös lukuisia tapauksia, joissa rantapelastaja on oikea-aikaisella toiminnalla onnistunut pelastamaan ihmisen hukkumiselta. Yleisten uimarantojen rantavalvontaa tehostamalla rannoista saataisiinkin turvallisempia.

 

 Vastuu yleisten uimarantojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, joka voi olla kunta tai vaikkapa leirintäalueen pitäjä. Rantojen on oltava turvallisia riippumatta siitä, kenen vastuulla ne ovat tai siitä, ovatko palvelut maksullisia tai maksuttomia. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta edellyttää, että palveluntarjoaja tuntee riskit ja varautuu niihin asianmukaisesti.

 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kehittänyt rantavalvontatyökalun apuvälineeksi yleisten uimarantojen valvontatarpeen arviointiin. Työkalun tarkoituksena on auttaa kuntia ja muita rantojen ylläpitäjiä tunnistamaan ne uimarannat, joille tulisi vakavasti harkita uinninvalvonnan järjestämistä. (https://tukes.fi/rantavalvontatyokalu)

 

 Suomessa on 36 kpl yli 30 000 asukkaan kuntia. Näissä kunnissa 20:ssä rantavalvonta on järjestetty vähintään yhdellä rannalla (2019). Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) haluaa kannustaa rantojen ylläpitäjiä, kuten kuntia, rantavalvonnan järjestämiseen ja näin hukkumiskuolemien sekä muiden tapaturmien ehkäisemiseen.

 

 Rannoilla tulee olla riittävästi valvojia, jotka ovat päteviä toimimaan uinninvalvojina eli omaavat riittävät pelastus- ja ensiaputaidot. SUH järjestää rantapelastajakursseja, joka on yksi tapa osoittaa pätevyys työskennellä uimarannalla valvojana. Rannoilla toimiessa on huomioitava, että luonnonvedet eroavat allasolosuhteista. Rantapelastajan tulee tuntea oman rannan erityispiirteet sekä kyetä tositilanteessa muun muassa pelastamaan tummassa vedessä veden varaan joutunut, antamaan ensiapua ja hälyttämään apua. Valvojat huolehtivat rannan turvallisuudesta, siisteydestä, järjestyksestä ja ohjauksesta sekä neuvonnasta.

 

 Naantalissa Nunnalahden uimaranta on valvottu, Turussa on kolme valvottua rantaa, Ruissalo,Uittamo ja Ekvalla. Kaarinassa Hovirinnan ranta on valvottu.

 

 Esitämme, että Hahdenniemen uimarannalla aloitetaan rantavalvonta kesällä 2023, jotta varmistetaan rannan käyttäjien turvallisuus ja noudatetaan Tukesin ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton suositusta. Koska toiminta vaatii eritysvälineistöä ja osaamista, tulee toiminnan toteutuksessa harkita toiminnan kilpailuttamista.

 

 Raisiossa 12.9.2022

 Jukka Rantala

 

 Teija Hurmerinta Saila Rintee
Mikko Tammelin Janne Laulumaa
Jani Suominen Niko Dahlgren
Evert Grönblom Heikki Suominen
Mika Koivisto  Hans Våg
Jarmo Rosama Kimmo Kosonen
Jari Pulkkinen Kalle Myllymäki
Anneli Kivijärvi Elisa Vuorinen
Pasi Kujala  Emma Lindqvist
Niina Äikäs  Vesa Parantainen"

  

 

Päätös Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 304 

  

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Vapaa-aikalautakunta 14.02.2023 § 25 

 

 Valmistelija: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Jukka Rantala ehdotti Jarmo Rosaman kannattamana lukuun 9.5 vapaa-aikalautakunta, että vuoden 2023 talousarvioon lisätään määräraha ja kirjaus Hahdenniemelle uinninvalvonta kesäkaudeksi. Määrärahan varaamiseksi vapaa-aikalautakunnan palvelujen ostoista siirretään 15.000 euroa henkilöstökuluihin. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän yksimielisesti.

 

Raision kaupungin hyväksytyn, vuoden 2023 talousarvion, kohta 9.5.4.Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot: KH: Hahdenniemelle uinninvalvonta kesäkaudeksi.

 

Raision kaupungin liikuntapalvelut rekrytoivat 5.6.-11.8.2023 väliselle ajalle kaksi täysi-ikäistä, rantapelastajakoulutuksen saanutta uimavalvojaa Hahdeniemen uimarannalle. Rannalla työskentelee yksi työvuorossa oleva uimavalvoja kerrallaan. Kustannukset sivukuluineen ko. ajalta 15 000 euroa. Kokonaiskustannuksia kasvattavat ilta- ja viikonloppulisät.

 

Uimavalvojat työskentelevät uimarannalla päivittäin klo 11-18 välisen ajan. Valvonta-aika on yhtenevä mm. Turun ja Kaarinan kaupunkien uimarannoilla tapahtuvan uimavalvonnan kanssa. Uimavalvojilla ei ole muita, valvontaa haittaavia tehtäviä. Heille hankitaan selkeästi erottuva työvaatetus huomioiden vaihtuvat sääolosuhteet, jotta asiakkaiden on helppo tunnistaa uimavalvojat sekä työpuhelin.

 

Valvojien tauot järjestetään niin, ettei valvonta ei häiriinny. Näin ollen rannan välittömässä läheisyydessa tulee olla tarjolla sosiaalitilat valvojien käyttöön.

 

Pelastusvälineet

 

Pelastusvälineinä rannalla on pelastusrengas, jossa on heittonaru. Lisäksi rannalle tulee hankkia mm.pelastuspatukka, Surf & Rescue Pro -lauta tai sub-lauta, 18 metrinen heittoliina, kelluva pelastuslauta, köyttä, debrifillaattori, ensiapuryhmän päivystyslaukku tarvikkeineen.

 

Rannalle tulee rakentaa uimavalvojien käyttöön maan pinnasta korotettu katoksellinen valvontakoroke sekä uimarannan turvallisuutta tulee parantaa rajoittamalla uintialue poijuin. Lisäksi rannalle tulee laatia turvallisuusasiakirja rannan ylläpitäjän toimesta.

 

Uimarannan omavalvontaan kuuluvat; turvallisuusasiakirja, onnettomuuskirjanpito ja vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen viranomaiselle sekä säännöllisesti tehdyt omavalvontatarkastukset, joista pidetään kirjaa.

 

Rannan valvonnasta sekä valvonta-ajoista Raision kaupungin viestinnän tulee tiedottaa käyttäjiä mm. rannan ilmoitustaululla sekä verkkosivuillaan. Liikuntapalvelut tiedottavat asiasta omissa kanavissaan.

 

Alla oleviin kustannuksiin ei ole vuoden 2023 talousarviossa osoitettua määrärahaa.

 

 

Uimavalvojien vuokrattava sosiaalitilat (sis. sähkö) 8000 €

 

Tarvittavat välineet sosiaalitiloihin   1000 €

(Jääkaappi, mikro, kahvinkeitin, pöytä, tuolit, naulakko,
siivoustarvikkeet, veden lämpömittari, sinilevätesti, ym.
tarvikkeet)

 

Pelastusvälineet  5000 €

 

Katoksellinen uimavalvojien valvontakoroke   5000 €

 

Uintialueen erotusköysi  5500 €

 

Uimavalvojien työvaatteet ja työpuhelin  500 €

 

Yhteensä   25 000 €

 

 

Hahdeniemen uimarannan valvonnan 2,5 kuukauden kokonaiskustannukset ovat noin 40 000 euroa, joista vapaa-aikapalvelut ovat KH:n päätöksen mukaisesti varautuneet  vuoden 2023 talousarviossa 15 000 euron kustannuksiin karsimalla palveluiden ostoista.

 

Muiden kustannusten kattamiseksi tulee hakea lisätalousarviota 25 000 euroa.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 69  

1624/12.04.02/2022  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Lisäksi valtuusto päättää, että uimavalvojien sosiaalitilat voidaan vaihtoehtoisesti ostaa.

 

Päätös Kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.