Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 5 

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen marraskuussa 2022

 

Vapaa-aikalautakunta 24.01.2023 § 5  

52/02.02.02/2022  

 

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

 

Vapaa-aikalautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.11.2022 olivat n. 3,4 M€ toteutumisprosentin ollessa 86,3 % (ulk. ja sis. 6,2 M€, 88,0 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,9 M€ toteutumisprosentin ollessa 87,7 % (ulk. ja sis. 1,1 M€, 86,5 %), toimintakate oli 2,5 M€.

 

Talousarvion mukainen laskennallinen toteutuma marraskuussa tulisi olla 91,6 %.

 

Vuoden 2022 talous toteutuu 15.11.2023 tilanteen mukaan niin, tulos on noin 90 000 € positiivinen. Tuloissa jäädään hieman n. 50 000 € alle talousarviosta ja vastaavasti menot toteutuvat noin 150 000 € alle talousarvion.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta merkitsee marraskuun toteutuman tiedokseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.