Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 10 

Kuntakohtaiset fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaustulokset

 

Vapaa-aikalautakunta 24.01.2023 § 10  

22/12.01.10/2023  

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Move!-mittauksissa selvitetään oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta sekä motorisia perustaitoja ja havaintomotorisia taitoja.
 

Move!-järjestelmän tavoitteena on tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa. Keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät mittaukset toteutetaan kaikille 5. ja 8. vuosiluokan oppilaille ja ne voidaan tehdä toimintarajoitteisten osalta sovelletusti. (www.oph.fi/fi/move)

 

Move!-mittaustulokset kertovat kuntatasolla perusopetusikäisten lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tilasta. Tulosraporttia voidaan hyödyntää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan seurannassa sekä moniammatillisen yhteistyön suunnittelussa, mm. hyvinvointikertomus ja strategioiden seuranta. Move!-mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi koulujen liikunnanopetuksessa, kouluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.

 

Valtakunnalliset, maakunta- ja kuntakohtaiset tulokset on julkaistu joulukuussa lasten ja nuorten liikunnan tietokannassa https://okm.fi/liikuntaindikaattorit. Move!-tuloksiin pohjautuvat fyysisen toimintakyvyn summaindikaattorit in julkaistu joulukuussa THL:n Sotkanet-tietopalvelussa https://sotkanet.fi.

 

Raision perusopetuksen 5.-luokkalaisia osallistui mittauksiin 211 oppilasta, 8.-luokkalaisia 241 oppilasta, yhteensä 452 oppilasta. Kuntakohtaiset tulokset mittauksista oheismateriaalina. Kouluilla koulukohtaiset tulokset käsitellään opiskeluhuoltoryhmässä, opettajainkokouksessa ja liikuntatiimi ottaa ne huomioon toimintaa suunnitellessaan.

 

Valtakunnallisesti perusopetuksen 5. ja 8. luokkalaisten toimintakyky on pysynyt edellisvuoden tasolla. Noin 40 prosentilla oppilasta toimintakyky voi aiheuttaa haasteita arjen jaksamiseen. Raisiossa 8. luokkalaisista 50,9 prosentilla ja 5. luokkalaisesta 31,4 prosentilla, yhteensä raisiolaisilla 8. ja 5. luokkalaisista oppilaista 41,8 prosentilla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Raisiolaisten 5. luokkalaisten toimintakyky on pysynyt edellisvuoden tasolla, mutta 8. luokkalaisten toimintakyky on heikentynyt (v. 2021: 43 prosenttia).

 

Tulokset otetaan huomioon nuorten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa moniammatillisesti koulujen, kouluterveydenhuollon, liikunta- ja nuorisopalveluiden ja hyvinvointikoordinaattorin yhteistyössä.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta merkitsee Move!-mittausten kuntakohtaiset tulokset syksyn 2022 osalta tiedokseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.