Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 208


 

Kiinteistön 680-402-2-32 Kalliorinne kauppakirjan hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 208  

970/10.00.01.00/2022  

 

 Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kuninkojan alueella sijaitsevan kiinteistön 680-402-2-32 omistajien kanssa on käyty neuvotteluja kiinteistön ostamiseksi kaupungille.

 

Kiinteistö sijoittuu Kuninkojan alueelle, kehätien lähettyville. Alue on toistaiseksi asemakaavoittamaton, eikä alueella ole vireillä olevaa kaava-aluetta. Yleiskaavassa kiinteistö sijoittuu TKP-, eli työpaikka-alueeksi merkitylle alueelle.

 

On perusteltua hankkia alueelta kyseinen maanomistus tulevia kaavallisia kehittämistarpeita ajatellen. Kuninkojan alue kehittyy tällä hetkellä Raision yritysalueista nopeimmin, jolloin tulevia tonttitarpeita tulee ottaa etupainotteisesti jo huomioon. Kaupungilla on maanomistusta molemmin puolin ostettavaa kiinteistöä, jolloin tuleva maanomistus muodostaa isomman yhtenäisen maanomistuksen alueella.

 

Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön pinta-ala on 3900 m2. Kiinteistöllä sijaitsee omakotitalorakennus ja kohteesta on tehty arviolausunto Huoneistokeskus Oy:n toimesta. Kauppahinta on arviolausunnon mukainen eli 120.000 euroa.

 

Kiinteistön ostamisesta kaupungille on neuvoteltu liitteenä oleva kauppakirja.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kiinteistön 680-402-2-32 kauppakirjan.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.