Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 40


1 Yhteenveto vuoden 2022 kulttuuritoiminta-avustushakemuksista
Raision kulttuuriavustusten jako-ohjeet

 

 

Vuoden 2022 kulttuuritoiminta-avustusten myöntäminen yhdistyksille ja yhteisöille

 

Vapaa-aikalautakunta 19.04.2022 § 40  

580/02.05.01.02/2022  

 

 

 Valmistelija: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

 

Kulttuuripalveluiden talousarviossa on vuodelle 2022 varattu 10.000 euroa yhdistysten ja yhteisöiden kulttuuritoiminnan tukemiseen, yksityisille ei avustuksia myönnetä. 

Kulttuuritoiminta-avustukset vuodelle 2022 on julistettu haettavaksi 31.3. mennessä kaupungin verkkosivuilla, hausta oli ilmoitus myös Raisio Tiedottaa -lehdessä 1/2022. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 16 (vuonna 2021 hakemuksia tuli yhteensä 14). Hakemusten yhteissumma on 18.832 € (vuonna 2021 11.777 euroa). Liitteenä on yhteenveto avustushakemuksista, jossa on huomioitu yhdistysten mahdollisesti muulla tavoin kaupungilta saama tuki (esim. toimi- tai esiintymistilat ym.).

 

Petäsmäen pientaloyhdistys ry on hakenut kulttuuriavustuksista yleisavustusta. Kaupunginhallitus myöntää avustuksistaan pientaloyhdistysten avustukset, joten Petäsmäen pientaloyhdistyksen avustus on ohjattu kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kulttuuriavustusten jakoperusteet kokouksessaan 13.3.2012 § 18, jakoperusteet oheismateriaalina.

  Kaupungin muiden toimielimien myöntämät avustukset

                                           Nykyisten hakuehtojen mukaisesti kaupungin kaikkien toimielimien myöntämät toiminta-avustukset olivat haettavana samaan aikaan. Hakijayhteisö voi saada vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä yleisavustukseksi katsottavan avustuksen, mutta kohdeavustuksia voi myöntää useampi toimielin.  

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry. on hakenut myös ympäristölautakunnan ympäristöavustuksia tiedottamiseen, yleisötilaisuuksiin ja jäsenistön kouluttamiseen.

  Kulttuuriavustusmäärärahoista esitetään kohdeavustusta Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:lle.

  Jaettujen avustusten valvonta

                                          Yleis- ja/tai kohdeavusta saaneilla yhdistyksillä ja yhteisöillä on velvollisuus raportoida avustuksen käytöstä kulttuuripalveluille. Raportti edellisen avustuksen käytöstä on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä avustuksen myöntämistä seuraavana vuonna. Mikäli raporttia avustuksen käytöstä ei ole toimitettu määräajassa, yhdistys, yhteisö tai yksityishenkilö voidaan sulkea pois avustuksien piiristä lautakunnan päättämäksi ajaksi.

  Rekisteröityjen yhdistysten on lisäksi toimitettava edellisen vuoden tilinpäätös viimeistään marraskuun loppuun mennessä, muussa tapauksessa lautakunnan myöntämää avustusta ei laiteta maksuun ja se raukeaa.

 

  

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää vuoden 2022 kulttuuritoiminta-avustukset yhdistyksille ja yhteisöille seuraavasti:                                                                                                 
I Kategoria (merkittävän kulttuuritapahtuman järjestäminen, esim. valtakunnalliset tilaisuudet)             
-                   
II Kategoria                   
(avustukset yhdistyksille ja yhteisöille, joilla on yleishyödyllinen merkitys paikkakunnalle)                                                                                   
1.  Kulttuuriyhdistys Aava ry.                                            
Yleisavustus    600 €              

3.  Raisio-Seura ry.                  
Yleisavustus    500 €              
Kohdeavustus   500 €              
* Kulttuuripäivien kustannuksiin, Rahaisesta Raisiosta -julkaisu, Myllyiltamat                                                                     

4.  Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry.                             
Kohdeavustus   400 €              
* Luontoretkinäyttely Pajupillin ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Friisilän makasiinin toimintaan                                                       

5.  Raision Harmonikkakerho ry.                              
Yleisavustus    800 €              

6.  Raision ja Lounaisrannikon Matkailuoppaat ry.                             
Kohdeavustus   600 €              
* Toiminnan ja palvelun kehittäminen, alue- ja ammattikoulutuksiin                                                                      

7.  Raision ja Naantalin Pohjola-Norden ry.                             
Kohdeavustus   400 €              
* Pohjoismaista kulttuuria sarjan esitelmätilaisuus                                                                        

8.  Raision Kamerat ry.                  
Yleisavustus    700 €              

9.  Raision Rinkka ry.                  
Kohdeavustus   400 €              
* Luontoretkinäyttely Pajupillin ylläpitämiseen ja kehittämiseen, vuokraan ja vakuutuksiin                                                       

10. Raisionseudun Lausujat ry.                              
Kohdeavustus   700 €              
* 40-vuotisjuhlan maksuttoman runomatinean järjestämiseen                                                        

11. Raision seudun taideyhdistys ry.                              
Yleisavustus    600 €              
Taidenäyttelyiden järjestäminen, kursseihin, yleisötapahtumiin, toimistokulut ja markkinointi                                                       
Kohdeavustus   100 €              
* Kesärannan leirikeskuksen taideleiri                              

12. Raision Teatteri Yhdistys ry.                              
Yleisavustus    1 000 €              

13. Raision Videopaja ry.                  
Yleisavustus    600 €              

14. Raision VPK:n soittokunta ry.                              
Yleisavustus    800 €              

15. Savesta                   
Yleisavustus    700 €

16. Viihdekuoro Kulkurit ry.                
Yleisavustus    600 €              
 
Ei myönnetä kulttuuriavustuksista, siirretty kaupunginhallituksen avustuksiin:                           
  
2. Petäsmäen pientaloyhdistys ry.   
Yleisavustus   
   
Kaikkien rekisteröityjen yhdistysten on lisäksi toimitettava edellisen vuoden tilinpäätös viimeistään marraskuun loppuun mennessä, muussa tapauksessa lautakunnan myöntämää avustusta ei laiteta maksuun ja se raukeaa.                                         
   
Saajayhteisö voi käyttää avustusta ainoastaan kuluvan vuoden toimintaan, ei edellisten vuosien tappioiden kattamiseen. Avustus tulee käyttää pääsääntöisesti Raisiossa tapahtuvaan toimintaan.                                         
   
Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Nina Stenlund poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Stenlund on avustusta hakeneen yhdistyksen hallituksen jäsen.