Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 109 

Vapaa-aikalautakunnan käyttötalouden toteutuminen syyskuussa 2022

 

Vapaa-aikalautakunta 01.11.2022 § 109  

52/02.02.02/2022  

 

 

 Valmistelija: talouspäällikkö Esa Ilanti, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että käyttötalousosan sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, ulkoiset kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia vastuualueiden ja palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisesta toimintakatteesta (nettobudjetti).

 

 Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

 

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

 

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

 

Vapaa-aika lautakunnan ulkoiset toimintakulut 30.9.2022 (14.10.2022 tilanteen mukaan) olivat n. 2,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,2 % (ulk. ja sis. 5,1 M€,  72,6 %). Toimintatuloja kertyi n. 0,8 M€ toteutumisprosentin ollessa 71,3 % (ulk. ja sis. 0,9 M€, 69,6 %), toimintakate oli 2,1 M€.

 

Lautakunnan toimintakulut ja -tuotot ovat hieman alle talous arvion, lautakunnan netto toteutuma tullee pysymään loppuvuoden talousarvion sisällä.

 

Talousarvion mukainen laskennallinen toteutuma tulisi syyskuussa olla 75,0 %.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.