Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 375


 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtajan kuuleminen ja toimenpiteet

 

Kaupunginhallitus 01.11.2022 § 375  

1/01.01.03.07/2022  

 

 Valmistelija: kaupunginjohtaja Eero Vainio, henkilöstöjohtaja Piia Syvänen, vs. hallintojohtaja Anni Hakala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaupunginjohtajan ja edelleen kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä valtuuston puheenjohtajan tietoon on tullut sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtajan epäasiallinen käyttäytyminen kaupungin henkilöstöön kuuluvaa henkilöä kohtaan. Kunnallisen luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen on puututtava kuntalain säännösten nojalla. Kaupunginhallituksella ja valtuustolla on toimivalta puuttua luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen.

 

Asian käsittelyn kunnanhallituksessa on oltava hyvän hallinnon mukaista ja käsittelyssä on noudatettava viranomaistoiminnan julkisuudesta annettuja säännöksiä. Kunnanhallituksen on hankittava tarvittavat tiedot asian perustelluksi ratkaisemiseksi ja arvioitava mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve. Mikäli lisätoimenpiteitä tarvitaan, on asiasta ilmoitettava valtuustolle. Hallituksen tulee yksilöidä, kuinka luottamushenkilön menettely on ollut kuntalain valossa virheellistä tai sillä tavoin moitittavaa, että siitä on ilmoitettava valtuustolle.

 

Kaupunginhallitus on keskustellut asiasta kokouksessaan 17.10.2022 ja sopinut, että kaupunginhallituksen puheenjohtajisto järjestää kuulemistilaisuuden asiasta. Kuulemistilaisuus on pidetty perjantaina 28.10.2022 ja tilaisuudessa läsnä ovat olleet sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Oheismateriaalina kaupunginhallitukselle toimitetaan kuulemistilaisuuden kutsu ja muistio (salassa pidettävä JulkL 24 § 32. kohta).

 

Asia käsitellään hallintosäännön § 169 mukaisesti poikkeuksellisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta asian luonteen vuoksi.

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa kuulemistilaisuuden muistion ja päättää antaa sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Laineelle huomautuksen Laineen epäasiallisesta käyttäytymisestä luottamushenkilönä, perusteena työntekijälle lähetetty epäasiallinen viestittely. Lisäksi kaupunginhallitus muistuttaa, että myös johtavia luottamushenkilöitä koskee ammatillisen käyttäytymisen vaade suhteessa kaupungin henkilöstöön.

 

Päätös Asia päätettiin käsitellä ylimääräisenä pöydältä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kristiina Engström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.43.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.