Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 369


 

Valtuutettu Helinä Aaltosen ym. valtuutettujen aloite kulttuuri- ja virkistysmäärärahan varaamisesta Hulvelan palvelukeskuksen asukkaille

 

Kaupunginvaltuusto 11.10.2021 § 159

 

 Valtuutettu Helinä Aaltonen jätti seuraavan aloitteen:

 

 "Ikäihmisten elämä erityisesti korona-aikana on tutkitusti ollut virikeköyhää ja yksinäistä myös palvelutaloissa. Hulvelassa ei tänä aikana ole ollut vanhusten ulkoilutuksia, eikä mitään kulttuuritarjontaa ja ennen koronaakin näitä oli niukasti. Pitkäaikainen eristäminen sisälle vierailu- ja ulkoilukieltoineen on varmasti jättänyt jälkensä. Koronan jälkihoito tulisi aloittaa kaiken heikompiosaisista. Varsinais-Suomessa on kuntia, jotka varaavat virkistys- / kulttuurirahan livekulttuuria varten. On selvästi todettu, että kulttuurilla on terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä vaikutus. Kulttuurin tulisikin olla mukana sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä, jopa lääkärin lähetteellä kuten Englannissa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vanhuksilla myös tulee olla vaihtelua ja iloa elämässään. Kaupungin aloittaessa kulttuurirahalla Hulvelassa, saattaisivat muutkin Raisiossa sijaitsevat palvelutalot seurata esimerkkiä. Monilla yksityisillä palvelutaloilla on huomattavatkin rahat varattuna kulttuurille. Kaupungin arvo näkyy siinä, miten kaupunki huolehtii vähempiosaisista. Historiaansa ei pidä myöskään unohtaa. Tämän päivän vanhukset ovat juuri niitä, joita meidän on kiittäminen hyvinvoinnistamme täällä Raisiossakin.

 

 Esitämme, että Raision kaupunki talousarviossaan varaa sopivan summan Hulvelan palvelukeskuksen virkistys- ja kulttuuritoimintaan vuodelle 2022.

 

 Raisiossa 11.10.2021

 

 Helinä Aaltonen Erkki Haavisto

 Jukka Rantala Jari Pulkkinen

 Jonna Mero  Jani Suominen

 Saila Rintee  Niina Äikäs

 Emma Lindqvist Heikki Laine

 

Päätös Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Kaupunginhallitus 26.10.2021 § 382

 

 "- - Kaupunginhallitus lähettää - - valtuutettu Helinä Aaltosen aloitteen kulttuuri- ja virkistysmäärärahan varaamisesta Hulvelan palvelukeskuksen asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan valmisteltavaksi.- -"

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 12.10.2022 § 95

 

 Valmistelija: vs. hoito- ja vammaispalveluiden johtaja Niina Tasaranta, etunimi.sukunimi@raisio.fi

 

Valtuutettu Helinä Aaltonen on jättänyt aloitteen kulttuuri- ja virkistämisrahan varaamisesta Hulvelan palvelukeskuksen asukkaille.

 

Aloitteen toteuttaminen vaatii budjettirahoitusta. Vuoden 2022 budjettiin tähän tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, ja budjetointi tapahtuu hyvinvointialueen toimesta.

 

Esittelijä Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Arto Raassina

 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

 

Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen, ja lisäksi käydyn keskustelun jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2023 talousarviossa huomioidaan aloitteen mukainen kulttuuri- ja virkistysmäärärahan varaaminen.

 

 

Kaupunginhallitus 01.11.2022 § 369  

1724/02.02.00/2022  

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteen toteuttaminen edellyttää budjettirahoitusta. Vuoden 2022 budjettiin tähän tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle ja mahdollinen budjetointi kuuluu ensisijaisesti hyvinvointialueen vastuulle. Kaupunki ei kohdenna rahoitusta aloitteessa ehdotettuun kohteeseen.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Niina Äikäs ehdotti Jukka Rantalan ja Jarmo Rosaman kannattamana, että  määräraha otetaan talousarviossa huomioon. Määräraha tulisi kohdentaa yleisesti ikääntyneiden kulttuurielämän edistämiseen, ei vain Hulvelan asukkaille. Määrärahaksi määritetään 10.000 euroa.

Kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: "Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteen toteuttaminen edellyttää budjettirahoitusta. Vuoden 2022 budjettiin tähän tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle ja mahdollinen budjetointi kuuluu ensisijaisesti hyvinvointialueen vastuulle. Kaupunki ei kohdenna rahoitusta aloitteessa ehdotettuun kohteeseen, mutta edellyttää, että vuoden alusta käynnistyvä hyvinvointijaosto ottaa tehtäväkseen ikäihmisten virkistys- ja kulttuuripalveluiden kokonaisvaltaisen kehittämisen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti."
 
Niina Äikäs veti ehdotuksensa pois.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.