Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 365


1 Aiesopimus työllisyyspalveluiden järjestämisestä

 

Aiesopimus työllisyyspalveluiden järjestämisestä

 

Kaupunginhallitus 01.11.2022 § 365  

1894/14.07.01/2022  

 

 Valmistelija: työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Työllisyyden hoito on järjestetty siten, että valtio tarjoaa työllisyyspalveluja työ- ja elinkeinotoimistojen kautta koko maan alueella. TE-toimistot tarjoavat palveluja niin työnhakijoille kuin työnantajille ja yrittäjille. Myös kunnilla on intressi ja tehtävä tarjota oman kunnan alueella palveluja osana kunnan työllisyys- ja yrityspalveluja.

 

Kunnille lakisääteiset kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä TYP-työhön ja aktivointisuunnitelmien laadintaan osallistuminen siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Ne kunnat, jotka eivät kuulu työllisyyden kuntakokeilun piiriin, toimivat yhteistyössä oman alueensa TE-toimiston kanssa. Vuoden 2023 alussa TE-toimisto, hyvinvointialue ja kunta sopivat tarkemmin tulevista työllisyyden hoidon yhdyspinnoista ja kolmikannassa tehtävästä yhteistyöstä.

 

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy annetun HE esityksen mukaisesti TE-toimistoilta kunnille vuoden 2025 alusta. Järjestämisvastuun siirto edellyttää erityisen tiivistä yhteistyötä kuntien ja TE-toimiston välillä tulevina vuosina.

 

Liitteenä olevan aiesopimuksen sisältöä on valmisteltu yhteistyössä TE-toimiston, Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupunkien kanssa. Tämä aiesopimus osaltaan turvaa paikalliset TYP lähipalvelut Raision kaupungissa ja tukee samalla TE2024 uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa.

 

Aiesopimus astuu voimaan 1.1.2023 ja on voimassa vuoden 2024 loppuun. Lisäksi sopimusta voidaan jatkaa optiolla vuoden 2025 loppuun. Tarvittaessa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus yksipuolisesti viimeistään kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä kuitenkin niin, että palvelut jatkuvat minimissään neljän kuukauden ajan irtisanomisesta.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen aiesopimuksen Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.