Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 95


1 Meriläinen oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimus Uintikeskus Ulpukan kahvion vuokrasopimuksen irtisanomista ja uudelleen kilpailutusta koskevasta päätöksestä

 

Vapaa-aikalautakunta 27.09.2022 § 95  

1120/10.03.02.01/2022  

 

 

 Valmistelijat: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen, sivistysjohtaja Leena Laakso ja vs. hallintojohtaja Anni Hakala; etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Vapaa-aikalautakunta päätti 16.8.2022 § 76 irtisanoa Cafe Ulpukan vuokrasopimuksen irtisanomisehtojen mukaisesti, noudattaen neljän kuukauden irtisanomisaikaa. Lisäksi lautakunta päätti, että sivistys- ja vapaa-aikatoimiala/liikuntapalvelut valmistelee yhteistyössä tilapalveluiden kanssa ja käynnistää avoimen kilpailutuksen uintikeskus Ulpukan kahviotoiminnasta.

 

Cafe Ulpukan yrittäjä Seija Meriläisen edustaja varatuomari Timo Tavio on toimittanut sähköpostitse 5.9.2022 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan seuraavaa:

 

  1. Raision sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulee muuttaa ja perua päätöksensä Cafe Ulpukan ja Seija Meriläisen vuokrasopimuksen irtisanominen perusteettomana
  2. Cafe Ulpukan kahviotoiminnan kilpailutusta koskevaa avointa kilpailutusta ei pidä aloittamaan valmistelemaan eikä tarjouskilpailua pidä käynnistää perusteettomana sopimuksen ja lain vastaisena
  3. Seija Meriläinen pyytää, että lautakunta määrää kummankin kohdan osalta täytäntöönpanokiellon, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu

 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja sen on tehnyt asianomainen, joten se tulee tutkia.

 

Asiassa päätösvaltainen toimielin on vapaa-aikalautakunta ja asian käsittely on edennyt normaalin hallintomenettelyn mukaisesti kaupungin hallintoelimissä. Asian tulosta käsittelyyn 14.6.2022 kokouksessa on erikseen ilmoitettu yrittäjälle. Kesäkuun kokouksessa vapaa-aikalautakunta on palauttanut asian valmisteluun. Tämän jälkeen yrittäjän kanssa on käyty asiasta neuvottelu kaupungintalolla 2.8.2022, jossa läsnä olivat hallintojohtaja, sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja sekä yrittäjä ja hänen edustajansa. Neuvottelussa on käyty läpi kaupungin perusteita sopimuksen irtisanomiseen sekä kuultu yrittäjää ja hänen edustajaansa. Kaupungin ja yrittäjän välisessä neuvottelussa yrittäjälle on kerrottu ennakkoon, että asia tulee seuraavaan vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn, joka on 16.8.2022. Neuvottelussa on keskusteltu yrittäjän aiemmin esittämistä toiveista sopimusmuutoksiksi ja kaupungin toiveista sopimuksen päivittämiseksi koskemaan kaikkea nykyistä toimintaa pelkän tilan vuokrasopimuksen sijaan.

 

Alkuperäisessä 14.6.2022 vapaa-aikalautakunnan esittelytekstissä todetaan virheellisesti, että avointa kilpailutusta uintikeskus Ulpukan kahviotilan osalta ei olisi tehty. Asia palautettiin valmisteluun ensimmäisen käsittelyn jälkeen, jolloin kilpailutusta koskeva tieto on korjattu.

 

Uintikeskus Ulpukan kahviotilan vuokrasopimus on kilpailutettu vuonna 1997 eli 25 vuotta sitten. Kaupungin näkemyksen mukaan sopimukseen liittyy selkeästi merkittäviä päivitystarpeita ja tämän kaltaiset sisällölliset muutokset on syytä tehdä uuden kilpailutuksen kautta. Lisäksi päätöksenteossa on huomioitu Kuntalain uudistuminen vuonna 2015. Raision kaupunki on katsonut tarpeelliseksi uudistaa hankinnan siten, että se vastaa nykylainsäädännön tavoitteita.

 

Kaupungin mahdollisuus kilpailuttaa sopimus uudelleen on ollut Meriläisen tiedossa sopimussuhteen alusta alkaen: sopimukseen sisältyy irtisanomisehto, jonka mukaisesti sopimus voidaan päättää noudattamalla neljän kuukauden irtisanomisaikaa ja kaupunki on päätöksenteossaan noudattanut sopimusehtoa.

 

Raision kaupungin tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella Uintikeskus Ulpukan kahvion vuokrasopimuksen irtisanomista ja uudelleen kilpailutusta koskevaa päätöstä tulisi arvioida uudelleen. Näin ollen oikaisuvaatimus ehdotetaan hylättäväksi.

 

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää hylätä vapaa-aikalautakunnan päätöksestä 16.8.2022 § 76  tehdyn oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä ilmenevin perustein.

 

Päätös Pasi Kujala ehdotti Sari Packalénin, Juha Hellsténin, Aija Salerton, Nina Stenlundin ja Terhi Valkeejärven kannattamana, että vapaa-aikalautakunta hyväksyy päätösehdotuksen ja hylkää päätöksestä 16.8.2022 § 76  tehdyn oikaisuvaatimuksen siten muutettuna että vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa siirretään niin, että vuokrasopimus irtisanotaan 31.3.2023 mennessä, jolloin vuokrasuhde päättyy 31.7.2023.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän tekemää pohjaehdotusta kannatti yksi jäsen (Jyrki Heiskari) ja vastaehdotusta seitsemän jäsentä (Annika Karvonen, Nina Stenlund, Juha Hellstén, Sari Packalén, Aija Salerto, Pasi Kujala ja Terhi Valkeejärvi). Puheenjohtaja äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että Pasi Kujalan päätösehdotus oli tullut vapaa-aikalautakunnan päätökseksi.

Sivistysjohtaja Leena Laakso jätti päätökseen eriävän mielipiteen koskien vuokrasopimuksen irtisanomisajan siirtoa.

Aija Salerto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.05. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi asian käsittelyn aikana klo 18.20-18.30. Timo Lankinen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.40.