Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 76/02.05.01/2021

§ 27

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2021

 

 

Talousjohtaja Sanna Häkli 25.1.2021:

 

Valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat vahvistaneet vuoden 2020 valtionosuudet. Päätökset toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi muutoksenhakua varten.

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sis. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) on vuonna 2021 27 044 077 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on -291 euroa.

 

Kotikuntakorvaustulot ovat 629 131 euroa ja kotikuntakorvausmenot -1 812 148 euroa.

 

Veroperustemuutoksista johtuvien veromenestysten korvaus on 9 927 289 euroa.

 

Verolykkäysten takaisinperintä on -384 909 euroa.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus on -1 450 945 euroa.

 

Valtuuston 7.12.2020 § 108 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2021 on arvioitu valtionosuuden (pl. kotikuntakorvaukset) suuruudeksi 34,69 miljoonaa euroa. Päätöksen mukaan valtionosuudet toteutuvat 35,14 miljoonan euron suuruisina eli 0,44 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Vuonna 2020 valtionosuudet toteutuivat 39,1 miljoonan euron suuruisina.

 

 

Oheismateriaali

1

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021

 

2

Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021

 

3

Esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhintapäätökset 2021, opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2021

 

4

Lukiokoulutus - yksikköhinnat sekä erityisten koulutehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2021

 

5

Kansalaisopistojen v. 2021 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan määrääminen

 

6

Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2021

 

7

Opetus-ja kulttuuriministeriön päätös museoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat 2021

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Kaupunginhallitus merkitsee ministeriöiden päätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että ei hae niihin muutosta.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Sanna Häkli, Konsernihallinto

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa