Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 1075/00.04.00/2020

§ 35

Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

 

 

                                                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja vt. perhepalvelujen palvelualueen johtaja Hannele Elo-Kuru 21.1.2021:

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 4.12.2020 päivätyllä lausuntopyynnöllään lausuntoa jakelussa mainituilta tahoilta vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativan sijaishuollon lainsäädännöksi.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän uudistamaan lastensuojelulainsäädäntöä siten, että lastensuojelun sijaishuollon sisältö ja rakenteet vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin.

 

Työryhmän tehtävänä oli selvittää 1) tarvittava monialainen sijaishuollon kokonaisuus ja rakenne erityisen vaativaa tukea tarvitsevien lasten hoidossa, huolenpidossa ja itsenäistymisen tukemisessa sekä sijaishuollon liittyminen palvelurakenteen muutokseen ja uudistamiseen; 2) miten varmistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten mielenterveys- ja päihdepalvelut ja tarvittava muu sosiaali- ja terveydenhuollon tuki; 3) rajoitustoimenpiteiden tarkoitus, tavoitteet ja muutostarpeet lastensuojelulaissa; 4) sijaishuollon rooli ja tuki lapsen peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen suorittamisessa ja työelämään kiinnittymisessä.

 

Lainsäädäntöön esitetyt muutokset vaikuttavat neljään eri lakiin ja yhteen asetukseen. Esityksen tavoitteena on helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palveluja ja siten ehkäistä lapsen sijoituksen tarpeen syntymistä, lyhentää sijoituksen pituutta, vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää kilpailutuksesta aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia. Esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja samalla vähennetään erityisen huolenpidon jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Esityksen tavoitteena on turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika, jotta lasten itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.

 

Keskeisimpiä kunnan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimeen kohdistuvia muutoksia ehdotuksessa ovat mm. esitys lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta 35 lasta/sosiaalityöntekijä vuodesta 2022 alkaen. Niinikään sijaishuoltoon sijoitetun lapsen oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin vahvistetaan sekä määritellään vaativa sijaishuolto sote-palvelujen toiminnallisesti integroituna laitospalveluna.

 

 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kyselyyn 12.2.2021 mennessä. Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali on luettavissa oheisen linkin kautta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6164fc1a-af32-4234-84a6-a93e299a4160&respondentId=45e7a84b-7986-4a70-b424-2745977aa225

 

Sitovan asiakasmitoituksen asettaminen edellyttäisi sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämistä Raisiossa 2-3:lla sosiaalityöntekijällä. Tämän toimenpiteen suora kustannusvaikutus olisi n. 160 000€. Raision kaupunki edellyttää, että valtio korvaa tämän syntyvän kustannuksen täysimääräisesti. Raision kaupungin lausunto on pykälän liitteenä.

 

 

Liitteet

4

Lausunto ehdotuksesta lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativan sijaishuollon lainsäädännöksi.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.43.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Sosiaali- ja terveysministeriö / lausuntopalvelu.fi

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa