Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 220

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 630/10.00.01.05/2020

§ 220

Anomus maankäyttömaksun rahasuorituksen suorittamistavasta

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 15.6.2020:

 

Raision kaupunki ja ***, ***, *** sekä ***, ovat allekirjoittaneet 18.2.2015 maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan liittyen Järviniityn asemakaavaan. Allekirjoituksen jälkeen tapahtuneiden osuuksien luovutusten johdosta kaupungin sopimusosapuolina ja sopimuksen tarkoittamina maanomistajina ovat tällä hetkellä ***, ***, ***, *** ja ***.

 

Sopimuksen mukaan maanomistajat ovat sitoutuneet maksamaan kaupungille maankäyttömaksua yhteensä 60.693,00 euroa, josta rahasuorituksen osuus on 22.506,00 euroa sekä maa-alueiden luovutuksen arvo 38.187,00 euroa.

 

Maankäyttömaksun maksamisesta sopimuksessa todetaan:

”Maankäyttömaksu on maksettava kaupungille kuuden (6) kuukauden kuluessa Sopimusalueen kunnallistekniikan valmistumisesta, kuitenkin ennen kuin Maanomistajalle tuleville tonteille haetaan ensimmäinen rakennuslupa.” Maa-alueluovutus on tapahtunut sopimuksen voimaantulon myötä.

 

Alueen kunnallistekniikka on valmistunut 4.3.2020. Näin ollen maankäyttömaksun rahasuorituksen osuus tulee maanomistajien maksettavaksi hyvinkin pian.

 

Maanomistajat ovat nyt yhteisesti anoneet, että maankäyttömaksun rahasuorituksen osuus voitaisiin kuitata maa-alueluovutuksin. He ovat tarjonneet tähän yhtä sopimusalueen kaavatonttia, 680-13-1350-5. Tonttia ei ole vielä lohkottu.

 

Asian valmistelun yhteydessä esitetylle menettelylle ei ole nähty estettä. Tontilla on rakennusoikeutta 260 k-m2 ja laskettuna maankäyttösopimuksessa käytetyllä hinnoittelulla saadaan tontin arvoksi 32.500 euroa. Tontin arvo kattaa siis hyvin rahasuorituksen osuuden.

 

 

Liitteet

3

Sijaintikartta kaavatontti 680-13-1350-5.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Antti Korte

 

Kaupunginhallitus päättää suostua esitettyyn menettelyyn, jolla ***, ***, ***, *** ja *** suorittavat kaupungille 18.2.2015 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaisen maankäyttömaksun luovuttamalla kaupungille kaavatontin 680-13-1350-5.

 

Vs. kaupunginjohtaja Antti Korte valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan tätä koskevat sopimukset ehtoineen ja siten kuittaamaan koko maankäyttömaksu maksetuksi.

 

Päätös                                           

Hannele Lehto-Laurila ehdotti Veijo Mikolan, Kristiina Engströmin ja Jonni Moislahden kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

***

 

 

Armi Peltonen, Konsernihallinto

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa