Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 16.09.2019/Pykälä 311

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 179/10.00.02.03/2019

§ 311

Vuokrasopimuksen jatkaminen, tontti 680-3-303-10 / Asunto-oy Keopelto

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 28.8.2019:

 

Asunto-oy Keopelto hallitsee vuokrasopimuksella tonttia 680-3-303-10 osoitteessa Keonpellonkatu 9. Vuokra-aika on päättymässä 15.10.2019 ja yhtiöllä on tarve saada nyt vuokrasopimus uusittua ja vuokra-aikaa jatkettua. Yhtiö on nyt tehnyt 14.1.2019 päivätyn vuokrauksen jatkamista koskevan anomuksen.

 

Nykyinen vuokrasopimus käsittää asuinkerrostalotontin lisäksi viereisen liikerakennuksen tontin 680-3-303-11. Jatkossa on tarkoitus, että molemmille tonteille laaditaan omat sopimuksensa. Asian valmistelun yhteydessä ei ole havaittu mitään estettä sopimuksen jatkamiselle asuinkerrostalotontin osalta. Asuntoyhtiön edustajien kanssa on käyty keskusteluja vuokrauksen jatkamisesta ja sen ehdoista. Liikerakennuksen tontin vuokrausasia käsitellään omana asianaan.

 

Asuinkerrostalon vuokra-alue on voimassa olevassa asemakaavassa edelleen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-14) ja Keskikaupungin osayleiskaavan keskustatoimintojen aluetta (C-1) joten kaavallisesti ei ole syytä lähteä muuttamaan tilannetta sen osalta.

 

E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustan kohdalla on suunnitteluvaiheessa ja alueelle laaditaan parhaillaan myös hankkeen mahdollistavaa asemakaavan muutosta. Tien rakentamisella tai kaavalla ei ole vaikutuksia asuinkerrostalon vuokratontin laajuuteen.

 

Vuokra-alue on hinnoiteltu kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.10.2017 § 15 hintaan 150 €/k-m2 ja vuokraprosentti 5 %. Valtuuston päätöksen mukaan uuteen hinnoitteluun perustuva uusi korotettu perusvuokra/vuosivuokra otetaan käyttöön asteittain siten, että puolet korotuksesta astuisi voimaan heti uuden vuokrakauden alussa ja toinen puoli korotuksesta tehtäisiin vuoden kuluttua vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Korotusten lisäksi huomioidaan normaaliin tapaan indeksitarkistukset vuosittain.

 

Vuokra-alueen pinta-ala on 2392 m2 ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 2190 k-m2.  Soveltamalla hyväksyttyä hinnoittelua tulee tontin uudeksi laskennalliseksi vuosi-/perusvuokraksi 16 425,00 euroa ja se otetaan käyttöön edellä mainitulla tavalla vuokrankorotus kahteen erään porrastettuna ja huomioiden normaaliin tapaan indeksitarkistukset.

 

Vuokrasopimuksen ehtoineen hyväksyy aikanaan hallintosäännön mukaisesti tekninen johtaja.

 

 

Liitteet

3

Liitekartta 3-303-10 AsOy Keopelto.pdf

 

Oheismateriaali

10

Nykyinen vuokrasopimus 3-303-10 ja 11.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin ja Asunto-oy Keopelto välisen tonttia 680-3-303-10 koskevan vuokrasopimuksen jatkamisen esitetyllä tavalla aikavälille 16.10.2019 – 15.10.2069.

 

Päätös                                           

Jonni Moislahti ehdotti Helena Viljasen kannattamana, että uutta korotettua vuokraa ei oteta käyttöön asteittain, vaan koko korotus astuu voimaan heti uuden vuokrakauden alussa.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jonni Moislahden tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Äikäs, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Jormanainen, Engström, Koivisto ja Haavisto) ja 3 ei-ääntä (Viljanen, Moislahti ja Vuorinen).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Asunto-oy Keopelto

 

 

Marja Salminen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

 

 

Markku Mäkinen, Maankäyttöpalvelut

 

 

Pirjo Lerkki, Maankäyttöpalvelut

 

 

Satu Mäkelä, Maankäyttöpalvelut

 

 

Laura Niemi, Maankäyttöpalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa