Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 161

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 891/02.02.00/2019

§ 161

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

 

 

                                                      Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 11.9.2019:

 

Talousarviokehys

 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.6 2019 § 234 talousarviokehystä vuoden 2020 talousarvioksi. Kaupunginhallitus päätti, että lautakunnille annetaan talousarvion 2020 valmistelun pohjaksi seuraavat ohjeet:

·        henkilöstökuluja tarkistetaan 1 % vuoden 2019 talousarvioon nähden

·        henkilöstön lisäyksiä tai toiminnan laajennuksia nykytasosta ei hyväksytä

·        sairaanhoitopiirin määrärahaa voidaan tarkistaa 2,5 % vuoden 2019 talousarvioon nähden

·        muut tuotot ja kulut pidetään valtuuston vahvistaman vuoden 2020 taloussuunnitelman mukaisina.

 

Talousarviokehystä tullaan tarkistamaan lokakuun kaupunginhallituksessa.

 

Konsernihallinnon kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty 5 %:n budjetin tarkistukseen aikaisemmin ohjeistetun 2,5 %:n sijaan erikoissairaanhoidon osalta.

 

Lisäksi henkilöstökulujen tarkistuksen suuruudesta ei ole mitään varmaa tietoa tässä vaiheessa, joten talousarvioehdotukseen ei ole sisällytetty henkilöstökulujen tarkistusta.

 

Näin ollen vuoden 2020 talousarvioehdotusta on vertailtu alkuperäiseen vuoden 2019 talousarvioon. Vertailu yhteistoiminta-alueen osalta seuraa oheismateriaalina (ulkoiset kulut ja tuotot).

 

Vuoden 2019 talousarviossa oli 1.000.000 euron kohdentamaton menosäästö, jota ei talousarvioehdotus 2020 pidä sisällään. Lisäksi sairaanhoitopiirin 5 %:n menokasvu tarkoittaa lähes 1.800.000 euron menolisäystä. Näistä syntyy yhteensä 2.800.000 euron menokasvu vuodelle 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alustavan talousarvioehdotuksen rakenne

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

-        talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon yhteistoiminta-alueen osalta (ulkoiset kulut ja tuotot),

-        budjettiyhteenveto palvelualueittain ja tiliryhmittäin (ulkoiset ja sisäiset kulut ja tuotot),

-        vuoden 2020 alustavan talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2019 talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko), vertailutaulukot valmistuvat kokoukseen mennessä,

-        palvelualuejohtajien katsaukset,

-        investointiesitykset perusteluineen,

-        vakanssiesitykset perusteluineen sekä

-        strategiset tavoitteet.

 

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina lukuun ottamatta kuntakohtaista talousarviovertailua, joka päivitetään kokousjärjestelmään Maisema-järjestelmän tietojen valmistuttua.

 

Yhteistoiminta-alueen alustava talousarvioehdotus

 

Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 104.101.113 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion 3.286.434 euroa.

 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.438.100 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 talousarvion 290.018 euroa.

 

Ulkoiset nettotoimintakulut talousarvioehdotuksessa ovat 77.663.013 euroa ja ne ylittävät vuoden 2019 talousarvion 2.996.416 euroa.

 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 110.163.041 euroa. Vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 3.415.872 euroa.

 

Yhteistoiminta-alueen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä talousarvioehdotuksessa ovat 26.545.200 euroa ja vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 286.118 euroa.

 

Talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat 83.617.841 euroa ja ne ylittävät alkuperäisen vuoden 2019 talousarvion 3.129.754 euroa.

 

Palvelualuekohtaiset vertailut vuoden 2019 talousarvioon on esitetty Intime-budjettiyhteenvedossa, joka seuraa oheismateriaalina.

 

 

 

Raision ja Ruskon talousarvioehdotukset

 

Raision ja Ruskon erilliset talousarvioehdotukset sekä Ruskon maksuosuuden suuruus selviävät Maisema-palvelun tietojen valmistuttua, jonka jälkeen ne päivitetään kokousjärjestelmään.

 

Vakanssiesitykset

 

Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyy 14,5 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 697.301 euroa. Vähennystä muissa toimintakuluissa syntyy 550.000 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 60.000 euroa. Uusien vakinaisten vakanssien nettokulut ovat 87.301 euroa.

 

Esitettyjen määräaikaisten vakanssien vakinaistamisten kustannusvaikutus on 90.000 euroa. Vakanssiesitysten yhteenveto perusteluineen seuraa oheismateriaalina.

 

Investointiesitykset

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 investointiesitysten yhteissumma on 306.000 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

 

Strategiset tavoitteet

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

 

Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyvät riskit

 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvion sisäisessä valmistelussa palvelualueiden talousarvioehdotuksista leikattiin yhteensä 1.904.131 euroa. Budjetoiminen nollakasvulle tuo muun muassa seuraavanlaisia riskejä ensi vuoden toiminnalle:

-        aikuispsykososiaalisissa palveluissa laitoskuntoutuksen määrärahoja leikattiin 50.000 euroa, mikä rajoittaa laitoskuntoutuksen käyttöä,

-        erikoissairaanhoidossa Raision budjetti jää 581.017 euroa pienemmäksi kuin sairaanhoitopiirin esittämä,

-        jos hoito- ja hoivapalveluihin esitetyt 12 uutta vakanssia eivät toteudu, tarkoittaa se tuottojen vähenemisen lisäksi ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluiden kustannusten kasvua,

-        hoito- ja hoivapalveluille jäi ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin budjetissa varaa sijoittaa noin kuusi ikäihmistä enemmän kuin vuonna 2019. Ikäihmisten määrän lisääntymiseen liittyen budjetin toteutumisessa on suuria haasteita.

-        perhepalveluissa tarve korjaavimpien ja raskaampien palvelujen kuten lastensuojelun sijaishuollon palveluihin on edelleen suuri,

-        keskuksen omassa talousarviokäsittelyssä perhepalveluiden esittämät kaksi määräaikaista perhevalmentajaa poistettiin, joten kustannusten hillitseminen ostopalveluiden osalta on haasteellista,

-        kehitysvammahuollon osalta neljän asiakkaan palvelutarvemuutokset, tiukka kehys ja 100.000 euron leikkaus omassa käsittelyssä asumispalveluista asettavat haasteita,

-        vastaanottotoiminnassa hoitotarvikejakelun kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Raision ilmaisjakelun budjettiehdotus on yli 100.000 euroa alle tämän vuoden toteutumisennusteen. Budjettilukuun pääseminen edellyttää hoitotarvikejakelun kriteereiden tarkastelua.

 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen omassa talousarviokäsittelyssä euromäärältään suurimpia leikkauksia jouduttiin tekemään hoito- ja hoivapalveluiden tehpa-ostoihin 287.000 euroa, kehitysvammahuoltoon 100.000 euroa, perhepalveluihin 484.729 euroa, vastaanottopalveluihin 201.000 euroa, aikuisten psykososiaalisiin palveluihin 76.000 euroa, vammaisten palveluihin 260.000 euroa sekä aikuissosiaalityöhön 316.202 euroa.

 

 

 

Oheismateriaali

15

Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2019 talousarvioon

 

16

Budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset)

 

17

Palvelualuejohtajien katsaukset

 

18

Investointiesitykset TA2020

 

19

Vakanssiesitykset TA2020

 

20

Strategiset tavoitteet

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2020 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua.

 

 

 

Päätös                                         

Lautakunta päätti yksimielisesti, että talousarvioehdotuksen yleisesittelyn ja palvelualuekohtaisten esittelyiden ohella erillisinä asioina käsitellään strategiset tavoitteet, investointiesitykset ja vakanssiesitykset.

 

Lautakunnassa kuultiin sosiaali- ja terveysjohtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta lautakunnan ilmoitusasioita käsiteltäessä.

 

Jokainen palvelualuejohtaja esitteli oman palvelualueensa talousarvioehdotuksen.

 

Lautakunta kävi keskustelun palvelualuejohtajien ja sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa edellä mainittujen esitysten pohjalta.

 

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet.

 

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti investointiesitykset.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti hoito- ja hoivapalveluiden vakanssiesitykset.

 

Käsiteltäessä suun terveydenhuollon suuhygienistin vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että suuhygienistin vakanssia ei perusteta. Heikki Laine kannatti Niina Puoskarin esitystä.

 

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi jaa-ääntä (Kalliotie ja Rihko) ja 10 ei-ääntä (Teinikivi, Koivusalo, Laine, Niemi, Puoskari, Reunanen, Suro, Virko, Vuorenhela ja Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin esityksen mukaisesti suuhygienistin vakanssia ei perusteta.

 

Käsiteltäessä vastaanottotoiminnan terveydenhoitajan vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että terveydenhoitajan vakanssia ei perusteta. Koska kukaan ei kannattanut Niina Puoskarin esitystä, raukesi se kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta on päättänyt hyväksyä terveydenhoitajan vakanssiesityksen.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti työllisyyspalveluiden johtajan määräaikaisen viran vakinaistamisen.

 

Käsiteltäessä työllisyyspalveluiden urasuunnittelijan viran vakinaistamista sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti, että urasuunnittelijan virka on määräaikainen ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveyskeskusta valmistelemaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin.

 

Suuhygienistin vakanssin poistaminen alustavasta talousarvioehdotuksesta vaikuttaa oheismateriaaliin siten, että pöytäkirjaan muutetaan päätösten mukaisiksi seuraavat oheismateriaalit:

Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2019 talousarvioon,

budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset),

palvelualuejohtajien katsaukset sekä

Vakanssiesitykset TA2020.

 

Kimmo Rinne poistui kokouksesta klo 21.17 tämän pykälän käsittelyn aikana ennen vakanssien käsittelyä.

 

Linnea Sundén poistui kokouksesta klo 21.37 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

Kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 18.13 - 18.30 ja 20.46 – 21.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa