Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 155

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 905/00.04.02/2019

§ 155

Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry:n tuottaman mielenterveystoiminnan avustuksesta vuodelle 2020 / Karvetin klubitalo

 

 

                                                       Johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahti 18.9.2019:

 

Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry ylläpitää Karvetin klubitaloa. Mielenterveysongelmista kärsivät jäsenet osallistuvat voimavarojensa mukaisesti Klubitalon ohjattuun työpainotteiseen päiväohjelmaan. Jäsenillä on mahdollisuus nauttia talolla edulliseen hintaan lounas. Klubitalo tarjoaa kiinnostuneille jäsenille myös mahdollisuuden päästä Klubitalon järjestämään siirtymätyöhön, mikä on osa-aikaista ja määräaikaista työtä, mistä maksetaan vähintään tes:n mukainen palkka. Klubitalo tukee jäseniä työllistymisessä, opiskeluun hakeutumisessa, heille kuuluvien sosiaalitukien hakemisessa ja tarvittaessa oman asunnon etsimisessä. Vuonna 2018 Klubitalon raisiolaisista jäsenistä oli työssä avoimilla työmarkkinoilla 2 jäsentä ja opiskelemassa 6 jäsentä.

 

Klubitalon liikuntaohjelmaan kuuluu viikoittain päivittäinen kävelylenkki, keppijumppa, vesijumppa ja biljardi. Joka toinen viikko käydään Raision uimahallissa uimassa ja joka kolmas viikko keilaamassa. Tavoitteena on, että jäsenet omaksuvat liikunnallisen elämäntavan ja terveet elämäntavat. Klubitalolla vietetään kalenterijuhlia, käydään erilaisissa kulttuuritapahtumissa sekä lisäksi jäsenille järjestetään erilaisia retkiä.

 

Uudet raisiolaiset jäsenet tulevat Klubitalolle usein mm. Raision psykiatrisen poliklinikan, psykiatrisen sairaalan, sosiaalityöntekijöiden ja terveyskeskuksen ohjaamina. Yhteistyötä TE-toimiston kanssa on selvästi lisätty sekä asiakasohjauksessa että asiakkaiden uraohjauksessa. Karvetin klubitalon jäseneksi voi tulla omasta aloitteesta tai perheenjäsenten ohjaamana.

 

Maailman Klubitalojen katto-organisaatio Clubhouse International vastaa Klubitalojen laadun varmistamisesta laadunvarmennusjärjestelmällä. Teemme tiivistä valtakunnallista kehittämis­yhteistyötä kattojärjestö Suomen klubitalot ry:n kanssa. Karvetin klubitalo sertifioitiin tammikuussa 2018 ja Clubhouse Internationalin myöntämä akkreditointi on voimassa 30.4.2021 asti.

 

Karvetin klubitalon toimintaan on 1.1. - 30.6.2019 osallistunut 37 raisiolaista jäsentä. Heidän kuntoutumispäiviensä määrä tuona ajanjaksona oli 1123. Raision kaupunkia laskutettiin 1.1. - 30.6.19 väliseltä ajalta jäsenten Klubitalon toimintaan osallistumisesta (kuntoutuspäivistä) 38902,5 €. Mikäli raisiolaisten osallistuminen Karvetin klubitalon toimintaan on yhtä suurta koko vuoden ajan niin laskennallinen kokonaislaskutus vuonna 2019 olisi 77805 €, mistä Raisio sopimuksen mukaan maksaa 76000 €. Näin ollen Raision kaupunki saisi ilmaista palvelua yhdistykseltä 1805 euron edestä.

 

Lisäksi Karvetin klubitalo tarjoaa jäsenilleen seuraavat palvelut:

 

-        Klubitalo tarjoaa kuljetuksen sitä tarvitseville jäsenille Klubitalolle ja sieltä kotiin. Jäsenet kuljetetaan tarvittaessa erilaisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

-        Yhteydenpito jäseniin. Klubitalo pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin jäseniinsä (myös niihin, jotka eivät aktiivisesti käy Klubitalolla) sen selvittämiseksi mikä on jäsenten terveydentila ja elämäntilanne. Tarvittaessa soitetaan, tehdään kotikäyntejä tai käydään sairaalassa katsomassa jäsentä.

-        noin 1-2 kertaa kuukaudessa jäsenille tarjotaan viikonloppuohjelmaa.

-        Klubitalo huolehtii, että jäsenet saavat kaikki sosiaalietuudet, joihin he ovat oikeutettuja. Klubitalon työntekijät auttavat tarvittaessa jäseniä heidän asioidensa hoidossa, asuntoasioissa sekä auttavat jäseniä saamaan heidän tarvitsemiaan terveydenhoitopalveluita.

 

Esitys vuoden 2020 sopimukseksi

 

Vuoden 2019 sopimukseen esitetään tehtäväksi 1,5 % indeksikorotusta työpainotteisista päivistä maksettaviin summiin. Edellisen kerran näitä summia on korotettu vuonna 2013. Esityksen mukaan Raision kaupunki maksaa vähintään 12 tuntia Klubitalon työpainotteiseen päivään (kuntoutuspäivä) osallistuvasta jäsenestä 320 euroa kuukaudessa ja vähintään 5 tuntia mutta alle 12 tuntia osallistuvasta jäsenestä 160 euroa kuukaudessa. Alle viisi tuntia osallistuvista jäsenistä ei laskuteta. Klubitalon työllistämisohjelmaan (siirtymätyöhön) työllistyneestä jäsenestä kaupunki maksaa 320 euroa kuukaudessa.

 

Sopimuksen laskutuskatto on vuodesta 2012 ollut 76.000 euroa eikä siihen nytkään esitetä korotusta. Laskutuskaton ylittyvältä osalta Raision kaupunkia ei laskuteta. Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry esittää Raision kaupungille vuodelle 2020 muutoin saman sisältöistä sopimusta kuin mikä on ollut vuoden 2019 sopimus.

 

 

 

Liitteet

4

Sopimus 2020 Fountain house.pdf

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä Raisio-Naantali Fountain House ry:n ja kaupungin välisen sopimuksen vuodelle 2020.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Raision-Naantalin Fountain House ry

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa