Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 149

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 29/02.06.01/2019

§ 149

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan saatavien poistot 25.9.2019

 

 

Talouspäällikkö Sami Koskikallio 18.9.2019:

 

Kirjanpitolain 5 luvun 2 §:n mukaan saamiset merkitään taseeseen enintään todennäköiseen arvoonsa. Täten saamiset, joiden kertyminen on epätodennäköistä, tulee poistaa taseesta kirjaamalla ne tilivuoden luottotappioiksi.

 

Oheismateriaalina seuraavaan salassa pidettävään luetteloon on koottu sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan saamiset vuodelta 2019. Saamisia ei perintä- ja ulosottotoimenpiteistä huolimatta ole saatu perittyä, joten ne tulee poistaa kirjanpidosta. Oheismateriaali on nähtävänä kokouksessa.

 

Saamisten kokonaissumma on 433,40 euroa.

 

Saamisten määrään vaikuttaa se, että kunnan tulee muun muassa terveydenhuoltolain 24 §:ssä ja sosiaalihuoltolain 12 §:ssä säädettyjen hoito- ja huolenpitovelvoitteiden nojalla antaa jokaiselle maksukyvystä riippumatta hänen tarvitsemansa hoito- ym. palvelut siinä laajuudessa kuin lainsäädännössä tarkemmin säädetään.

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää poistaa oheismateriaaliin sisältyvät saamiset kirjanpidosta.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Armi Peltonen, Konsernihallinto

 

 

Tiina Peltola, Konsernihallinto

 

 

Maarit Seppänen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa