Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 860/06.00.00/2019

§ 146

Työttömien maksuton terveystarkastus

 

 

                                                      Ylihammaslääkäri Sari Hänninen-Rauta, ylilääkäri Päivi Kokkila, ylihoitaja Jaana-Sofia Saarinen ja johtava ylilääkäri Arto Raassina 3.9.2019:

 

Sosiaali-ja terveysministeriön keskeisiä strategisia linjauksia on työurien pidentäminen. Työurien pidentäminen edellyttää, että työikäisten ja myös työttömien työkykyä edistetään ja tuetaan. Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

 

Myös Raision kaupungin strategiassa on tavoitteena, että hyvinvoiva Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

 

                                                      4/2019 tilastojen mukaan Raisiossa oli vuonna 680 työtöntä työnhakijaa. Näistä pitkäaikaistyöttömiä oli 149 henkeä (kaupunginhallituksen konsernijaosto 3.6.2019 § 144).

 

Vuoden 2017 aikana terveystarkastuksiin kutsuttiin yhteensä 40 henkilöä. Vuoden 2018 aikana työttömille suunnattuja terveystarkastuksia tehtiin yhteensä 48 henkilölle. Näiden lisäksi sosiaalitoimen hankkeen puitteissa on tehty 13 työttömälle suunnattua terveystarkastus. Kaiken kaikkiaan vuonna 2018 työttömien terveystarkastuksia on tehty 61 henkilölle.

 

Terveystarkastusten ansiosta työttömien olosuhteet pystytään kartoittamaan tehokkaammin ja työttömät ohjautuvat paremmin oikean palvelun piiriin. Työttömien terveystarkastusten avulla pystytään ehkäisemään kansansairauksia. Kohdentamalla perusterveydenhuollon palveluja työttömälle lisätään terveyden tasa-arvoa. Terveystarkastusten keskeinen tehtävä on työkyvyn arvio ja sitä kautta ohjata henkilöt tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Palvelujen maksullisuus on käytännössä kuitenkin osoittautunut esteeksi tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Osa asiakkaista jättää lääkärin käynnin tekemättä maksullisuuden takia. Erityisesti maksujen vaikutus näkyy suun terveydenhuollossa. Suun terveyden ylläpitämiseksi avainasemassa ovat terveelliset elintavat, suun ja hampaiden itsehoito sekä säännölliset hammaslääkärin tarkastukset. Suussa olevat piilevät ja krooniset tulehdukset voivat edesauttaa myös muiden vakavien sairauksien puhkeamista. Suun huono terveys saattaa hankaloittaa myös työllistymistä.

 

Työttömyyteen liittyy suunterveyttä edistävien rutiinien riittämättömyys: työttömät harjasivat hampaitaan harvemmin ja kävivät hammaslääkärissä epäsäännöllisesti. Työttömillä on todettu olevan enemmän suun sairauksia ja suun terveyttä edistävät rutiinit ovat useasti riittämättömät

 

Esitys

 

Esitämme, että Raision ja Ruskon työttömille tarjotaan maksuttomat terveystarkastukset seuraavin osin:

-        Terveysaseman lääkärin tarkastukset

-        Suun tutkimus + tarvittavat röntgenkuvaukset (ns. Bite-wingkuvat ja /tai ortopantomografia)

                                                     

Kustannukset

 

Terveyskeskuslääkärin käynnillä asiakas maksaa vuosimaksun 41,20 € (vuosi 2019), jos hän ei ole ko. vuonna maksanut aikaisemmin jo vuosimaksua. Asiakas voi valita myös käyntimaksun 20,60 € jokaiselta käyntikerralta. Mikäli asiakkaita olisi esimerkiksi 60/vuosi, menetetyt asiakasmaksut olisivat vuodessa maksimissaan 2500 €.

 

Hammaslääkärin tutkimuskäynnin asiakasmaksu röntgenkuvilla on n. 67,70 € / asiakas vuoden 2019 asiakasmaksuilla. Mikäli asiakkaita olisi esimerkiksi 60/vuosi, menetetyt asiakasmaksut olisivat noin 4000 €. Mahdollinen hoito laskutetaan normaalisti.

 

Lääkärin tai hammaslääkäriin lähettäessä työttömän jatkotutkimuksiin/erikoislääkärikonsultaatioihin, korvaa Kela toimeentulotuen varassa oleville pääsääntöisesti siitä aiheutuneet kulut. Mikäli Kela jostain syystä ei hyväksy jatkotutkimuksista syntyviä maksuja, Raision sosiaalitoimen on mahdollista antaa täydentävä toimeentulotukea kustannusten kattamiseen. Korvaukset ovat aina harkinnanvaraisia. 

 

Terveydenhoitaja/lääkäri/suuhygienisti/hammaslääkäri ohjaa potilaan ensin varmistamaan Kelasta ja/tai sosiaalitoimesta rahoituksen jatkolähetteille ja -hoidoille.

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että Raision ja Ruskon työttömille tarjotaan maksuttomat terveystarkastukset 1.1.2020 alkaen.

 

1.                        terveysaseman lääkärin tarkastukset

2.                        suun tutkimus + tarvittavat röntgenkuvaukset (ns. Bite-wingkuvat ja /tai ortopantomografia)

 

 

 

 

Päätös                                         

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että Raision ja Ruskon vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille tarjotaan seuraavat maksuttomat terveystarkastukset 1.1.2020 alkaen

 

1.                        terveysaseman lääkärin tarkastukset

2.                        suun tutkimus + tarvittavat röntgenkuvaukset (ns. Bite-wingkuvat ja/tai ortopantomografia).

 

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa