Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 04.03.2019/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

§ 121

19.3.2018

 

 

Asianro 332/10.00.02.03/2018

§ 80

Tonttien 680-3-3100-2 ja 680-3-3100-3 varausajan jatkaminen / Prestobella Oy perustettavien yhtiöiden lukuun

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 19.3.2018 121 §

 

”Tonttien 680-3-3100-2 ja 680-3-3100-3 varaaminen / Prestobella Oy perustettavien yhtiöiden lukuun

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 13.3.2018:

 

Prestobella Oy hakee myöhemmin perustettavien yhtiöiden nimissä varausta Kisakylän asemakaava-alueen kerrostalotontteihin 680-3-3100-2 ja 680-3-3100-3. Tontin 2 pinta-ala on n. 1685 m2 ja rakennusoikeus 2200 k-m2. Tontin 3 pinta-ala on n. 1853 m2 ja rakennusoikeus 2200 k-m2. Tontit on asemakaavassa osoitettu merkinnällä AK-41 Kerrostalorakennusten korttelialue. Kumpaankin kerrostalotonttiin kuuluu lisäksi osuus korttelin tontista 1 (paikoitusalue LPA-29) sekä huoltorakennusten tontista 7 (AH-4). Tontti 1 (paikoitusalue) on kooltaan n.1422 m2 ja sillä on rakennusoikeutta 500 k-m2. Huoltorakennusten tontti on kooltaan n. 1794 m2 ja sillä on rakennusoikeutta 200 k-m2.

 

Prestobella Oy:n tavoitteena on toteuttaa tonteille kaksi asuinkerrostaloa pysäköintiratkaisuineen.

 

Tontit on hinnoiteltu kaupunginvaltuuston päätöksellä 4.9.2017 § 145 hintaan 130 €/k-m2 ja vuosivuokra 5 %, minkä on katsottu vastaavan tonttien markkinahintaa.  Tontin 2 myyntihinta olisi esitetyllä hinnoittelulla sekä huomioiden tontin osuus paikoitusalueesta ja huoltorakennusten alueesta kaikkiaan 325 000,00 euroa ja tästä määritelty perusvuokra 16 250,00 euroa/vuosi. Tontin 3 myyntihinta olisi esitetyllä hinnoittelulla samoin 325 000,00 euroa ja tästä määritelty perusvuokra 16 250,00 euroa/vuosi.

 

Varausta haetaan tontin 2 osalta yhdeksi vuodeksi (12 kk) ja tontin 3 osalta kahdeksi vuodeksi (24 kk).

 

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan ehtoineen hyväksyy aikanaan hallintosäännön mukaisesti tekninen johtaja.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus varaa tontit 3-3100-2 ja 3-3100-3 Prestobella Oy:lle myöhemmin perustettavien yhtiöiden lukuun. Tontti 2 varataan 18.3.2019 asti ja tontti 3 18.3.2020 asti. Jotta varaus tulisi voimaan, varaajan on tontin 2 osalta 9.4.2018 mennessä ja tontin 3 osalta 18.3.2019 mennessä maksettava kaupungille kustakin tontista 16.250,00 euron suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään vuosivuokrassa/kauppahinnassa, mikäli vuokrasopimus/kauppa tehdään varausajan kuluessa. Mikäli vuokrasopimusta/kauppaa ei varaajasta johtuvista syistä synny, varausmaksu jää kaupungille.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 18.2.2019:

 

Prestobella Oy on lähestynyt kaupunkia anomuksella 25.1.2019 ja pyytänyt 19.3.2018 myönnetyille varauksille jatkoa molempien tonttien osalta 1-1,5 vuotta. Perusteluna anomukselle yhtiö esittää Kisakylän alueen jo myytyjen kerrostalotonttien (TKU-Rakennus Oy ja YH Kodit Oy) rakentamisvaiheen ja alueen asuntojen kysynnän hidastumisen ns. normaalille tasolle sekä sen mahdollisena seurauksena asuntojen liikatarjonnan useammassa kohteessa saman aikaisesti.

 

Asian valmistelun yhteydessä on todettu, ettei ole mitään estettä myöntää varauksille lisäaikaa. On myös nähtävä kaupungin etuna, että alueen tontit rakentuvat kysynnän mukaan.

 

 

Liitteet

7

Tontit 3-3100-2 ja 3 Sijaintikartta.pdf

 

8

Jatkoaika-anomus Prestobella Oy 2019.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus jatkaa tonttien 3-3100-2 ja 3-3100-3 varausaikoja siten, että tontti 2 varataan 18.3.2020 asti ja tontti 3 18.3.2021 asti. Tontista 2 on jo varausmaksu maksettu eikä lisävarausmaksua peritä. Tontin 3 osalta, jotta varaus tulisi voimaan, varaajan on 9.4.2019 mennessä maksettava kaupungille 16.250,00 euron suuruinen varausmaksu. Maksetut varausmaksut hyvitetään vuosivuokrassa/kauppahinnassa, mikäli vuokrasopimus/kauppa tehdään varausajan kuluessa. Mikäli vuokrasopimusta/kauppaa ei varaajasta johtuvista syistä synny, varausmaksu jää kaupungille.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi

 

Prestobella Oy

 

 

Marja Salminen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

 

 

Markku Mäkinen, Maankäyttöpalvelut

 

 

Pertti Verho, Maankäyttöpalvelut

 

 

Satu Mäkelä, Maankäyttöpalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa