Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 04.03.2019/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 861/01.01.03/2018

§ 73

Raision kaupungin matkustusohje

 

 

                                                          Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 16 on ohjeet matkakustannusten korvaamisesta. Ohjeita noudatetaan kaupungin henkilöstön osalta sekä soveltuvin osin luottamushenkilöiden osalta. Erillisen matkustusohjeen on tarkoitus täydentää ja täsmentää kyseisiä säädöksiä. Yt-toimikunta on käsitellyt matkustusohjeen 30.8.2018 § 67.

 

Samassa yhteydessä on järkevää, että kaupunginhallituksen ulkomaanmatkojen hyväksymispäätös yhdistetään matkustusohjeeseen, jolloin saman otsikon alle kuuluvat asiat löytyvät yhdestä ohjeesta. Tällä hetkellä ulkomaanmatkoista on tehty kaupunginhallituksen päätös 18.6.2001 § 354. Lisäksi sääntöä on tarkennettu 25.11.2013 § 440 siten, että koululaisten ulkomaanmatkoista päättää lautakunta. Ehdotuksessa kaikki ulkomaanmatkat päätettäisiin samalla tavoin kuin mitä hallintosäännössä on päätetty Pohjoismaiden- ja Baltianmaiden matkoista. Lautakuntien ulkomaanmatkoista päättäisi kaupunginhallitus ja koululaisten ulkomaanmatkoista, leirikouluista ja vastaavista päättäisi sivistyslautakunta. Kaupunginvaltuusto puolestaan päättää omista matkoistaan.

 

 

Liitteet

4

Raision kaupungin matkustusohje

 

Oheismateriaali

11

Raision kaupungin matkustusohje (muutokset näkyvillä)

 

12

Kaupunginhallitus 18.6.2001 § 354

 

13

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 440

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan matkustusohjeen.

 

Samalla kaupunginhallitus kumoaa aikaisemmat matkustusohjeet sekä niitä tarkentavat erillispäätökset.

 

Päätös                                           

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Matkustusohjeen kohdan 2 Työmatka, virantoimitusmatka, virkamatka ja koulutusmatka viimeinen lause ”Virka- ja koulutusmatkoista tulee tehdä kirjaus ESS:iin” muutetaan muotoon "Koulutusmatkoista tulee tehdä kirjaus ESS:iin. Virkamatkoja ei sen sijaan saa kirjata ESS:iin."

 

Saila Rintee ehdotti, että matkustusohjeen kohdan 3. Matkan tekotapa ja matkustustapa ensimmäisen kappaleen loppuun tehdään seuraava lisäys: ” Lisäksi on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon matkan ympäristövaikutukset ja valittava ilmastoystävällisin vaihtoehto, mikäli se ei lisää kustannuksia.” Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi muutettu päätösehdotus mukaan lukien.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Keskukset

 

 

Esimiehet

 

 

Raitti

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa