Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 26.11.2018/Pykälä 419

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 135/02.05.06/2012

§ 419

Raision Vuokra-asunnot Oy konserniohje

 

 

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

 

Raision Vuokra-asunnot Oy on pyytänyt konserniohjeen mukaisesti ennakkokantaa Raision kaupungilta koskien pienten asuntojen hankintaa sekä osallistumista matalaenergiarenkaan rakentamiseen. Pyyntö on ohessa liitteenä.

Matalaenergiahankkeeseen osallistuminen ei voimassa olevan konserniohjeen perusteella suoraan edellytä ennakkokantaa, mutta sitä voidaan pitää merkittävänä investointina.

Raision Vuokra-asuntojen konsernitilin limiitti on 0,7 miljoonaa euroa. Hankinnat ovat osin toteutettavissa konsernitilin limiitin sisällä riippuen niiden lopullisesta suuruudesta. Tarvittaessa RaVu:n tulee pyytää hankintoihin erillinen rahoituspäätös.

Raision kaupungin asunto-ohjelma 2018-2025 toteaa seuraavasti:

3 Päämäärät 2018–2025

 

Raision kaupunki:

1. Luo mahdollisuudet strategian edellyttämän väestökehityksen toteutumiselle

2. Edistää hallintasuhteiltaan ja talotyypeiltään monipuolista asuntotarjontaa

3. Ohjaa asuntotuotantoa palveluverkon, turvallisen liikkumisen ja joukkoliikenteen kannalta sopiville alueille ja luo edellytyksiä asukkaiden liikunnalliselle elämäntavalle

4. Parantaa asumisen ekologista kestävyyttä

5. Edistää olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittämistä

6. Ottaa huomioon erilaisten väestöryhmien asumistarpeet

7. Luo mahdollisuuksia myös uusille laadukkaille ja innovatiivisille asumisratkaisuille

 

4.5 Raision Vuokra-asunnot Oy vastaa kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarpeeseen

 

Raision Vuokra-asunnot Oy vastaa kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarpeeseen. Yhtiö huomioi vuokra-asuntojen tarjonnassa erityisesti ikäihmisten ja nuorten, myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden asumistarpeet. Kaupunki luovuttaa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja ensisijaisesti Raision Vuokra-asunnot Oy:lle.

 

Asuntomuotojakauman ylläpitämiseksi Raision vuokra-asunnot lisää asuntokantaansa rakennuttamalla uusia vuokra-asuntoja. Uudiskohteissa on erityisesti huolehdittava siitä, että vuokra-asuntotarjonnan kokonaisuus pysyy kohtuuhintaisena. Vuokra-asuntomarkkinoiden hintatason nousua on syytä pyrkiä hillitsemään. Raision vuokra-asunnot voi monipuolistaa asuntotarjontaansa erikoiskohteilla tai yksittäisillä asuntohankinnoilla. Vuokra-asuntojen osasta mahdollistetaan myös nykyisistä vuokra-asunnoista luopuminen.

Raision Vuokra-asunnot Oy:llä on yhteensä 833 kpl asuntoa, joista 673:a koskevat laissa säädetyt on käyttö- ja luovutusrajoitukset, joiden tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja asumiskustannukset kohtuullisina. Rajoituksista vapautuu ohjelmakaudella: Kaurin Vanhustentalo (18 asuntoa), Ahokatu 4-6 vapautuu 30.9.2025 ja Kirjokankare (24 asuntoa), Kirjokallionkatu 1 vapautuu 19.11.2025. 

4.8 Raision kaupunki edistää kestävää kaupunkikehitystä

Kaupunki edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä asumisessa ja parantaa asumisen energiatehokkuutta. Kaupunki myöntää Ara:lta saamansa määrärahan turvin korjaus- ja energia-avustuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin, kosteusvaurioituneen ja terveyshaittaa aiheuttavan rakennuksen kuntotutkimukseen. Kaupunki päättää myös energia-avustuksesta pientalojen laite- ja materiaali-investointeihin, joilla parannetaan energiataloutta ja vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä sekä lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Kaupunki lisää suunnitelmallisesti LED-valaistuksen osuutta valaistuksessa.

 

Raision Vuokra-asunnot Oy:n molemmat ehdotukset toteuttavat kaupunginvaltuuston hyväksymää asunto-ohjelmaa. Erityisesti Raision Vuokra-asuntojen osiossa kohdassa ”Raision vuokra-asunnot voi monipuolistaa asuntotarjontaansa erikoiskohteilla tai yksittäisillä asuntohankinnoilla” on viitattu mahdollisuuteen monipuolistaa vuokra-asuntotarjontaa nyt esitetyllä tavalla.

 

 

Liitteet

1

RaVu, konserniohjeen pyytäminen 29.10.2018 (salainen JulkL 24 § 1 mom 15 kohta)

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää todeta konserniohjeen mukaisena ennakkonäkemyksenään, että se puoltaa molempia Raision Vuokra-asunnot Oy:n konserniohjepyynnössä esittämiä hankintoja.

 

Hankinnat ovat osin toteutettavissa konsernitilin limiitin puitteissa, mutta tarvittavilta osin Raision Vuokra-asunnot Oy:n tulee pyytää kaupungilta erillistä rahoitusta.

 

Päätös                                           

Mika Koivisto ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että kaupunki ei konserniohjeenaan puolla pienten asuntojen hankintaa.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Mika Koiviston tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Toivonen) ja 3 ei-ääntä (Jormanainen, Koivisto ja Myllymäki) ja yksi tyhjä ääni (Ek). 

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Raision Vuokra-asunnot Oy (RAVU), co/Realia Management

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa