Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2017/Pykälä 400

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Taksaluonnos 2018

 

Asianro 984/02.05.00/2017

§ 400

Lausunto jätetaksan 2018 perusteista

 

 

                                                          Tekninen johtaja Antti Korte ja ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 22.11.2017:

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää Raision kaupungilta lausuntoa vuoden 2018 taksaluonnoksesta. Lausuntopyynnössä on esitetty olennaisimmat muutokset, joista lausuntoa erityisesti pyydetään.

 

Uutena asiana vuoden 2018 taksaan ovat tulossa sako- ja umpikaivolietteiden käsittelystä jätteenkuljettajilta perittävät maksut. Lietteiden käsittelymaksut määrättäisiin muutoksen myötä samoin perustein kuin muidenkin kiinteistöittäisessä kuljetuksessa kerättyjen ja kuljetettujen jätelajien käsittelymaksut.

 

Perusmaksun maksuperusteisiin ollaan valmistelemassa muutosta siten, että jatkossa perusmaksu laskutettaisiin myös asumattomilta vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetuilta asuinrakennuksilta, jotka ovat käytettävissä asumiseen. Maksu olisi asumattomalta asuinrakennukselta tällöin sama kuin vapaa-ajan asunnolta.

 

Raisiossa ei ole havaittu ilmiötä, joissa tyhjiä, esim. perikunnille jääneitä kiinteistöjä käytettäisiin vapaa-ajanasuntoina. Maksun asettaminen tyhjille kiinteistöille ei välttämättä kaikissa tapauksissa ole perusteltua.

 

 

Oheismateriaali

28

Lausuntopyyntö

 

29

Taksaluonnos 2018

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon jätehuoltolautakunnalle:

 

Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna tyhjillään olevien omakoti- ja pientalojen perusmaksua.

 

Kaupunginhallituksella ei ole muulta osin huomautettavaa jätetaksan perusteiden muutosehdotukseen.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

 

 

 

Päätös                                           

Saila Rintee ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että päätösehdotuksessa esitetystä lausunnosta poistetaan kohta "kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna tyhjillään olevien omakoti- ja pientalojen perusmaksua".

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Saila Rinteen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Louhi-Rajamäki, Lehto-Laurila, Mikola, Virko, Allén, Vuorinen ja Haavisto) ja 4 ei-ääntä (Moislahti, Jormanainen, Rintee ja Koivisto).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

 

Tiedoksi

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa