Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2017/Pykälä 383

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Luottosopimus Kuulaharjat

 

Asianro 1052/02.05.03/2017

§ 383

Lainan antaminen Asunto Oy Kuulaharjoille

 

 

Kaupunginlakimies Outi Reinikainen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi:

Raision Vuokra-asunnot Oy:n (jäljempänä RaVu) 25.10.2017 allekirjoittaman hakemuksen mukaan RaVu on toteuttanut kokonaan omistamansa Asunto Oy Kuulaharjat -nimisen yhtiön kahden rakennuksen korottamisen yhdellä kerroksella, rakennusten varustamisen hisseillä sekä koko alkuperäisen tekniikan peruskorjauksen. Urakat on suoritettu loppuun ja projekti suoritettiin määräaikaisella rahoituksella. Kaikkiaan yhtiö otti lainaa 5,5 M€ ja 0,6M€, jotka erääntyvät 21.12.2017. Kaupunki on myöntänyt lainoihin takauksen 80 %:n osalta (Kaupunginvaltuuston päätös 16.11.2015 § 96).

RaVu pyytää, että kaupunki myöntäisi omavelkaisen takauksen Asunto Oy Kuulaharjoille Turun Seudun Osuuspankilta otettavalle lainalle, jolla korvattaisiin 21.12.2017 erääntyvät lainat. Kaupunginvaltuusto on hyväksyessään talousarvion vuodelle 2018 päättänyt, että konserniyhteisöt ottavat tarvitsemansa lainat pääsääntöisesti emokaupungilta. Sen vuoksi kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunki takauksen sijasta antaisi Asunto Oy Kuulaharjoille lainan liitteenä olevan luottosopimuksen mukaisesti.

Lainasopimus on laadittu ottaen huomioon kuntalain 129 §, jonka mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Annettavan lainan pääoma on 6,1 M€. Riittäväksi vakuudeksi kaupungille on arvioitu 80 % lainan pääomasta eli 4,9 M€:n kiinteistövakuus. Kaupunginvaltuusto on 19.6.2017 § 124 myöntänyt 7 M€:n lainanottovaltuuden Ravun hankkeiden rahoittamiseksi ja oikeuttanut kaupunginhallituksen päättämään annettavasta lainasta ja sen ehdoista.

 

Liitteet

2

Luottosopimus Kuulaharjat

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan luottosopimuksen.

 

 

 

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Elisa Vuorinen ja Hannele Lehto-Laurila poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohta (yhteisöjäävi).

 

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Juha Jormanainen toimi kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

 

 

 

Tiedoksi

 

Raision Vuokra-asunnot Oy

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa