Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 356

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  totve092017
  Henkilöstö 30 9 2017

 

Asianro 61/02.02.02/2017

§ 356

Talousarvion toteutuminen 30.9.2017

 

 

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 23.10.2017: 

 

Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain.

 

Koko kaupunki

 

Koko kaupungin tuloihin ja menoihin vuodelle 2017 vaikuttavat vesihuollon taseyksikön poistuminen omaksi yhtiökseen sekä perustoimeentulotuen järjestämisen vastuun siirtyminen Kelalle. Tuloja ja menoja siirtyi kumpaakin yhteensä noin 12,5 miljoonaa euroa. Nämä edellä mainitut toimintojen siirrot vaikuttavat vuosien välillä tehtäviin vertailulukuihin.

 

Laskennallinen toteuma syyskuun lopussa on 75,0 %.

 

Kaupungin toimintatuotot ovat 29,5 miljoonaa euroa (vähennystä viime vuoteen 17,2 %) ja ovat talousarviosta 73,5 %.

 

Toimintakulut ovat -119,1 miljoonaa euroa (vähennystä viime vuoteen 5,7 %) ja ovat talousarviosta 73,3 %. Kaikkien lautakuntien toimintakulut alittavat laskennallisen talousarvion.

 

Toimintakate on -89,6 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti on 73,2 %. Toimintakate on 1,1 miljoonaa euroa parempi verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan ja alittaa talousarvion.

 

Vuosikate on 10,9 miljoonaa euroa (viime vuonna 11,6 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 5,8 miljoonaa euroa (viime vuonna 5,4 miljoonaa euroa).

 

Verotulojen toteutuminen 31.10.2017 ja ennuste

 

Kuntaliitto on päivittänyt lokakuussa kuntien veroennustekehikkoa. Ennusteen mukaan kaikkien kuntien koko vuoden tilitysarvio on 1,8 %, Raision 1,1 %. Kuluvana vuonna kuntien verotulojen kehitys on ollut ennusteita parempaa ja sama suunta on ollut myös Raisiossa. Koko vuoden kunnallisverokertymä nousee merkittävästi aikaisemmista ennusteista.

 

Kaupunginvaltuusto päätti luopua henkilöstösäästöstä kokouksessaan 4.9.2017 § 142 ja samalla muutti talousarviota verotulojen osalta 0,6 miljoonaa euroa ylöspäin ennakoiden kasvavia verotulokertymiä.

Kuntaliiton ennusteiden mukaan Raision kunnallisverotilitykset vuonna 2017 kasvaisivat 0,3 %, yhteisöverot kasvaisivat 18,5 % ja kiinteistöverojen kasvu olisi -0,9 % viime vuoteen verrattuna.

 

Raision osalta 0,3 %:n kunnan tuloverojen kasvu tarkoittaisi 85,7 miljoonan euron verotilityksiä vuonna 2017. Muutetun talousarvion mukainen ennuste on 83,7 miljoonaa euroa, joten ylitys olisi kunnallisverojen osalta noin 2,0 miljoonaa euroa. Kunnallisverojen odotettua parempi kehitys johtuu palkkatulojen kasvusta. Lopullinen verotus varmistuu vasta joulukuussa.

 

Yhteisöverojen toteuma lokakuun lopussa on edellisvuotta 11,1 %:a suurempi. Verovuoteen 2016 liittyneet täydennysmaksut ylittivät toukokuussa ennusteet suuren yksittäistapauksen johdosta. Erään liittyy epävarmuutta, mutta selvitysten perusteella on katsottu, että se on syytä huomioida ennusteissa. Tämä nostaa vuoden 2017 yhteisöveron ennusteita merkittävästi. Lokakuun loppuun mennessä on toteutunut yhteisöverotuottoja noin viisi miljoonaa euroa, kun muutetun koko vuoden talousarvion ennuste on 5,1 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisöverotuotot tulevat ylittämään muutetun talousarvion noin 0,8 miljoonaa euroa.

 

Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja lokakuussa. Kiinteistöverotuottoja on saatu lokakuun loppuun mennessä 7,4 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotuottojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti eli noin 7,7 miljoonaa euroa.

 

Jos Kuntaliiton lokakuun mukainen verotuloennuste saavutetaan, niin muutetun talousarvion verotulotavoite tullaan tänä vuonna saavuttamaan ja ennusteen mukainen verotulokertymä on 99,3 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio ylittyisi tämän hetkisen ennusteen mukaan yhteensä kaikkien verolajien osalta 2,8 miljoonaa euroa ja verokertymä ylittäisi vuoden 2016 verotulototeuman noin 1,1 miljoonalla eurolla.

 

Ennusteet on laadittu Kuntaliiton ennusteiden mukaisesti ja lopulliset tiedot saadaan vasta marras-joulukuun tilitysoikaisujen jälkeen.

 

Valtionosuudet

 

Vuoden 2017 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 28,2 miljoonan euron suuruisena eli 0,1 miljoonaa euroa suurempina kuin talousarviossa.

 

Konsernihallinto

 

Konsernihallinnon toimintatuotot ovat kasvaneet 51,0 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 64,2 %. Maanmyyntituotot ovat kasvaneet viime vuodesta ja ovat tällä hetkellä 0,5 miljoonaa euroa.

 

Konsernihallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 4,2 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 71,8 %.

 

Konsernihallinnon alkuperäiseen talousarvioon sisältyi 1,2 miljoonan euron henkilöstösäästö, josta valtuusto päätti kokouksessaan 4.9.2017 § 142 luopua. Talousarviomuutokset ovat nyt päivitetty lukuihin.

 

Konsernihallinnosta maksetaan keskitetysti koko kaupungin jäsenmaksuja ja työllisyysvaraukseen liittyviä kustannuksia, jotka vaikuttavat menojen kohdentumiseen vuoden aikana. Kirjanpito siirtyi konsernihallintoon teknisestä keskuksesta, joka nostaa konsernihallinnon kustannuksia verrattuna viime vuoteen.

 

Sosiaali- ja terveys

 

Sosiaali- ja terveyspalvelulautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 7,0 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 71,8 %.

 

Toimintakulut ovat vähentyneet 3,5 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 73,9 %.

 

Lautakunnan toimintakate on -53,6 miljoonaa euroa ja alittaa talousarvion.  Toimintakate on 1,2 miljoonaa euroa parempi verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan, joka selittyy pääosin perustoimeentulotuen järjestämisen vastuun siirtämisellä kelalle.

 

Perustoimeentulotuen kustannukset ja niihin liittyvät tulot vaikuttavat viime vuoden vastaavan ajan vertailtaviin tietoihin.

 

Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika)

 

Sivistyslautakunnan toimintatuotot toteutuvat etupainotteisesti valtion tukien ja avustusten johdosta. Toimintatuotot ovat vähentyneet 1,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 79,8 % talousarviosta.

 

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat vähentyneet 3,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 73,1 %.

 

Toimintakate on -19,5 miljoonaa euroa ja on toteutunut 0,8 miljoonaa euroa paremmin kuin viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna.

 

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut ovat vähentyneet 4,9 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 73,3 %. Tuloja on kertynyt viime vuotta 7,1 % enemmän ja ovat 71,4 % talousarviosta. Tulojen kertymiseen viime vuoteen verrattuna on vaikuttanut pääsääntöisesti pääsymaksutuottojen kasvu.

 

Tekninen keskus (sis. ympäristö)

 

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 10,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 90,3 % talousarviosta. Toimintatuotot ovat kasvaneet pääsääntöisesti kasvaneiden lupamaksujen vuoksi. Toimintakulut ovat viime vuoden tasolla ja alittavat talousarvion.

 

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 54,1 % viime vuodesta ja ovat talousarviosta 82,0 %. Toimintatuotoista erityisesti maa- ja vesialueiden vuokratuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin ja ovat syyskuun lopussa saavuttaneet talousarviotavoitteen.

 

Toimintakulut ovat vähentyneet 18,0 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 71,7 % talousarviosta.

 

Toimintakate alittaa laskennallisen talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla.

 

Huomioon tulee ottaa, että vesihuollon taseyksikkö ei ole enää luvuissa mukana, joka vaikuttaa edellisen vuoden vertailtaviin lukuihin.

 

Investoinnit (myynnit)

 

Investoinneista on toteutunut 95,4 % eli 9,5 miljoonaa euroa.

 

Maanmyyntiä on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 0,5 miljoonaa euroa. Tavoite koko vuodelle on 1,0 miljoonaa euroa.

 

Sairaanhoitopiiri

 

Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta-kaavion.

 

Sairaanhoitopiirin käyttö on tänä vuonna alittanut suunnitellun. Tammi-syyskuussa Raision osalta käyttö on -4,5 % alle budjettiin perustuvan tasaerälaskutuksen, Ruskon osalta ollaan -8,8 % alle tasaerälaskutuksen. Käyttö on vähentynyt kautta linjan. Yhteispäivystyksen käynnit ovat vähentyneet -7,9 % viime vuoteen verrattuna, hoitojaksot sairaaloissa -10,2 %.

 

Ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin laskutus pysyy talousarviossa ja jopa alittaa talousarvion erityisesti Ruskon osalta. Summa tarkentuu kun sairaanhoitopiiri kohdistaa hinnanalennukset eri tuotteille.

 

Ennuste loppuvuodelle

Kuntaliiton 6.10.2017 verotuloennusteen mukaan Raisio ylittää talousarvion verotulotavoitteen noin 2,8 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Kaupunki on lisäksi saanut kevään aikana osinkotuottoja 0,9 miljoonaa euroa, joka on noin 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä noin 0,6 miljoonaa euroa alle talousarvion, mutta myös toimintamenot ovat toteutuneet peräti noin 2,8 miljoonaa euroa alle talousarvion. Näin ollen toimintakate on syyskuun lopun tilanteen mukaan noin 2,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Jos lautakunnat pysyvät talousarviossa ja verotuloennuste toteutuu Kuntaliiton ennusteiden mukaisesti, niin kaupungin tilikauden tulos päätyy vuonna 2017 lähelle nollaa. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä vuoden lopussa on 4,5 miljoonaa euroa, joten kokonaisuutena kaupungin talouden ennuste on selkeästi alkuperäistä talousarviota parempi.

Kaupunginvaltuusto päätti luopua 1,2 miljoonan euron henkilöstösäästöstä kokouksessaan 4.9.2017 § 142. Samassa yhteydessä tehtiin talousarviomuutos 1,2 miljoonan euron edestä, niin että vaikutus kaupungin tilikauden alijäämään oli 0.

Loppuvuoden toteumaan liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, etenkin lopullisen verotuksen toteutumiseen ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

Henkilöstö

 

Talousarvion, henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon.

 

Liitteenä ovat henkilöstön lukumäärä konsernihallinnon ja lautakuntien osalta 30.9.2017. Henkilötyövuosien raportoiminen vuoden aikana ei ole mahdollista nykyisellä palkkajärjestelmällä.

 

 

Oheismateriaali

6

totve092017

 

7

Henkilöstö 30 9 2017

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedokseen.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa