Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 353

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Työpaikkailmoitus

 

Asianro 629/01.01.00/2017

§ 353

Sivistysjohtajan virkavaali

 

 

Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä

 

Hallintosäännön 4 luvun 6 §:n mukaan sivistysjohtajan valitsee valtuusto. 4 luvun 3 §:n mukaan taas viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 § 220 julistaa sivistysjohtajan viran haettavaksi ja antoi kuulutuksen laatimisen konsernihallinnon tehtäväksi. Samalla kaupunginhallitus nimesi viranhakijoiden haastatteluryhmän, johon nimettiin Veijo Mikola, Helena Viljanen, Juha Jormanainen, Ari Korhonen, Leena Laakso ja Jarmo Niitynperä.

 

Oheismateriaalina oleva kuulutus julkaistiin Turun Sanomissa, Kuntalehden nettisivuilla, Kuntarekryssä, työvoimahallinnon nettisivuilla ja Raision kaupungin sivuilla. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui 26 hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät viran pätevyysvaatimukset. Viranhakuilmoitus ja yhteenveto hakemuksista listan oheismateriaalina.

 

Jätettyjen hakemusten perusteella valintatoimikunta haastatteli neljä hakijaa, joista erilliseen soveltuvuusarvioon valittiin kaksi hakijaa: koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus ja sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen. Molemmat todettiin hakuprosessissa hyvin sivistysjohtajan tehtävään soveltuviksi, alansa osaaviksi johtajiksi. Hakemuksen, haastatteluiden ja soveltuvuusarvion pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella valintatoimikunta esittää yksimielisesti sivistysjohtajan virkaan valittavaksi koulutoimenjohtaja, KM Juha-Pekka Lehmusta ja hänen varalleen sivistystoimenjohtaja, FM Jyrki Lumiaista.

 

Hakemusasiakirjojen käsittelyyn osallistuvien osalta todetaan, että viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n mukaan virkahakemuksiin mahdollisesti sisältyvät tiedot hakijan terveydentilasta tai yhdistystoiminnasta ja vapaa-ajan harrastustoimintaan osallistumisesta, perhe-elämästä tai niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 23 §:n ja henkilötietolain 32 §:n nojalla tietojen saantiin oikeutetut ovat salassa pidettävistä tiedoista vaitiolovelvollisia.

 

 

Oheismateriaali

1

Sivistysjohtaja hakijayhteenveto

 

2

Työpaikkailmoitus

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että sivistysjohtajan virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri Juha-Pekka Lehmus ja hänen kieltäytymisenä varalle filosofian maisteri Jyrki Lumiainen. Viran alkuun määrätään kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee toimittaa ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa