Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2017/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 588/05.04.00/2017

§ 258

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018

 

 

Päätöshistoria

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 21.6.2017 § 96

 

”Tulosyksikön johtaja Katarina Leino 31.5.2017:

 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä pyytää 23.5.2017 saapuneella kirjeellä jäsenkunnilta lausuntoja kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. Lausuntoja pyydetään 31.8.2017 mennessä.

 

KTO® -kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen lausuntopyynnössä todetaan, että KTO:n palvelurakenne asumispalvelujen määrässä on vakiintunut ja kuntoutus- ja tukikeskus, joka toimii uusissa tiloissa, keskittyy toiminnan kehittämiseen ja uusien tuotteiden luomiseen.

 

KTO:n toiminnan vahvuutena on moniammatillinen työ- ja palveluketju, joka toimii ympärivuorokautisesti kuntoutuksen ja asumispalveluiden välillä. KTO pitää tärkeänä, että tämä kokonaisuus säilyisi tulevassa SOTE-ratkaisussa.

 

KTO on aktiivisena toimijana valmistelemassa tulevaa maakunnallista SOTE järjestäjää ja toimijaa. Pohdittavaksi tulee, mitkä palvelut tulevassa lainsäädännön kentässä on yhtiöitettävä.

 

Talouden suhteen tavoitteena on, että palvelun hinnoittelu vastaa asiakkaan yksilöllisiä asumis- ja kuntoutustarpeita. Talouden tasapaino edellyttää jäsenkunnilta ennakointia ja sitoutumista palvelujen ostoon.

 

Raision kaupunki toteaa lausuntonaan Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen osalta seuraavaa:

 

Raision ja Ruskon Yhteistoiminta-alueella kehitysvammahuollon palveluihin ei ole suunnitelmakaudella 2018 tulossa olennaisia muutoksia. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset palvelut kehitysvammaisille henkilöille siten, että palvelut tukevat kehitysvammaisten henkilöiden omista valinnoista lähtevää elämää heidän omissa lähiyhteisöissään. Henkilöille, joilla on kehitysvamma, pyritään luomaan riittävä palvelu- ja tukiverkosto ensisijaisesti yhteistoiminta-alueen omina palveluina.

 

Omia palveluja Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kehitysvammahuollossa ovat varhaiskuntoutus, perhetyö, työ- ja päivätoiminta, tehostettu, ohjattu ja tuettu asuminen sekä toimeksiantosopimussuhteinen perhehoito ja koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta. Yhteistoiminta-alueella toimii myös kehitysneuvola.

 

Kehitysvammaisille, joiden toimintakykyä vastaavia tarpeita ei ole voitu täyttää omassa toiminnassa, on palveluita ostettu niiltä yksityisen sektorin toimijoilta, joilla on erityisosaamista kyseisestä asiasta.

 

KTO tuki- ja osaamiskeskuksesta ostetaan tällä hetkellä seuraavia palveluita:

 

        ohjattua asumista ostetaan yhdelle raisiolaiselle asiakkaalle Juhalan asumisyksiköstä

        asumispalvelua Peimarin asumisvalmennusyksiköstä ostetaan yhdelle ruskolaiselle asiakkaalle                                                                        

        koululaisten aamu- ja iltapäivähoito (EHA2) ostetaan kolmelle raisiolaiselle ja kahdelle ruskolaiselle asiakkaalle

        työtoimintaa ostetaan yhdelle ruskolaiselle asiakkaalle.

 

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue tarvitsee tulevaisuudessakin erityishuoltopiirin asiantuntemusta ja erityisosaamista, jotka liittyvät konsultaatio-, neuvonta- sekä avo- ja asumispalveluihin. Palveluntarpeet ovat usein ennalta arvaamattomia. Lisäksi erityishuoltopiiriltä ostetaan tarvittaessa määräaikaisia hoito- ja kuntoutusjaksoja täydentämään omia palveluja henkilöille, jotka kärsivät psykososiaalisista ongelmista tai vaikeista häiriöistä.

 

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kehitysvammahuolto on onnistunut vuoden 2016 aikana siirtämään kaksi laitosasumisen asiakasta ostopalvelusta omiin palveluihin. Kehitysvammaisten henkilöiden laitosasuminen on näin ollen saatu purettua yhteistoiminta-alueella.

 

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue pitää tärkeänä sitä, että palvelujen hintoihin ei kohdistu suuria nostopaineita ottaen huomioon kuntien vaikean taloustilanteen. Hinnoittelu tulisi toteuttaa kustannuslaskennan pohjalta, eikä kustannusten kasvu saisi ylittää kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen yleistä kustannuskasvua. Palveluja suunniteltaessa yhteistyö kuntien kanssa on tärkeää. Näin kaikilla osapuolilla, perheellä, asiakkaalla ja kunnalla, on tiedossa palvelujen todellinen tarve ja niiden järjestämismahdollisuudet. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue pitää tärkeänä sitä, että Varsinais-Suomessa säilyy riittävä kehitysvamma-alan tuki- ja erityisosaaminen. Tämä edellyttää, että KTO jatkaa osaamisensa kehittämistä ottaen huomioon kuntien taloudelliset realiteetit.

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta esittää oheisen vastauksen Raision kaupunginhallitukselle ja Ruskon kunnanhallitukselle annettavaksi lausuntona Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                            Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

Oheismateriaali

8

KTOn kuntakirje 2018

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Raision kaupunginhallitus esittää oheisen vastauksen annettavaksi lausuntona Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018.

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pipsa Allén ja Saila Rintee poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa