Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 29.03.2021 klo 17:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
87   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
88   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
89   Esityslistan hyväksyminen
90   Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus
91   Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleissa
92   Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten
93   Tartuntatautilain mukaisen toimivallan laajentaminen ja toimivallan siirtoon oikeuttaminen
94   Raimo Kytömaan eronpyyntö Raision kaupungin luottamustoimista
95   Jarmo Kössin eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
96 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
97 Raision kaupungin sopeutusohjelma vuosille 2021-2023
98 Sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys 2, perusopetuksen kouluverkon rakenteesta päättäminen
99   Valtuutettu Jari Salosen ym. valtuutettujen aloite koskien elinvoimatuen myöntämistä raisiolaisille yhdistyksille
100 Oikaisuvaatimus vuoden 2021 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaiseen valtionosuusrahoituspäätökseen
101 Lainanottovaltuus huhti-kesäkuu 2021
102   Määräaikaisen hallintopäällikön valinta
103   Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset
104 Lausunto tiesuunnitelmasta "E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa"
105 Tontin 680-5-517-12 varaaminen / SRV Rakennus Oy
106 Hakemus rakentamisvelvoiteajan ja tontin osto-optioajan jatkamisesta / tontti 680-5-517-11 KOY Raision Leilimaa
107   Vuokrasopimuksen tarkistaminen, tontti 680-3-332-8 / Asunto Oy Raision Mansikka
108   Suunnitteluvaraussopimuksen tarkistaminen / SRV Yhtiöt Oyj
109   Kaupungin suostumus rakentamattoman maan edelleen luovutukseen, maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja, tontti 680-13-1358-4
110   Saapuneet lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Raision kaupungin lausunnon antamiseen
111   Lautakuntien pöytäkirjat
112   Konsernihallinnon viranhaltijapäätökset/8.3.-26.3.2021
113   Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/29.3.2021

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
87-113   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Elisa Vuorinen, puheenjohtaja
Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja, poissa § 103
Juha Jormanainen Aarre Lehtonen
Sirpa Ek
Kristiina Engström
Mika Koivisto
Veijo Mikola
Jonni Moislahti
Vesa Parantainen, poistui klo 18.01 § 90 aikana, tilalle Maria Virko
Jukka Rantala
Helena Sukari

Muut saapuvilla olleet
Janne Laulumaa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jari Salonen
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Emma Lindqvist
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui klo 21.32 § 103 jälkeen
Jarmo Rosama
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja, poissa § 103
Eero Vainio, Konsernihallinto
kaupunginjohtaja, esittelijä
Sanna Häkli, Konsernihallinto
talousjohtaja
Antti Korte, Tekninen keskus
tekninen johtaja
Leena Laakso, Sivistyskeskus
sivistysjohtaja, poistui klo 21.52 § 104 aikana
Arto Raassina, Sosiaali- ja terveyskeskus
vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, poistui klo 19.20 § 97 jälkeen
Samu Mattila, Konsernihallinto
elinvoimapäällikkö, poistui klo 21.20 § 99 jälkeen
Jarmo Niitynperä, Konsernihallinto
henkilöstöpäällikkö, poistui klo 19.20 § 97 jälkeen
Anne Rantala, Konsernihallinto
hallintopäällikkö, poistui klo 19.20 § 97 jälkeen
Aleksi Vehmasaho, Konsernihallinto
avustava lakimies
Timo Oja, Tekninen keskus
projekti-insinööri, paikalla klo 21.47-22.07 § 104 ajan
Sanna Tammilehto, Konsernihallinto
pöytäkirjanpitäjä