Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 16.12.2019 klo 17:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
406   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
407   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
408   Esityslistan hyväksyminen
409   Jari Valkeapään eronpyyntö Raision kaupungin luottamustoimista
410   Valtuutettu Merja Niemen ym. valtuutettujen aloite koskien selvityksen laatimista vanhus- ja vammaispalveluiden sekä päivähoidon tuottamisesta ja valvonnasta
411   Valtuutettu Jonni Moislahden ym. valtuutettujen aloite koskien palveluverkkoselvityksen tuottamista teknisessä keskuksessa sekä sosiaali- ja terveyskeskuksessa
412   Valtuutettu Tuija Hyytiän ym. valtuutettujen aloite koskien leikkipuistoista tehtävää selvitystä
413   Valtuutettu Sari Suomisen ym. valtuutettujen aloite koskien jäähallin yleisövuorojen lisäämistä arkipäivinä
414   Valtuutettu Tapio Soiniityn ym. valtuutettujen aloite koskien kamppailulajien harrastajille tarjottavia tiloja Raisiossa
415   Valtuutettu Tapio Soiniityn ym. valtuutettujen aloite koskien burkini uima-asun käyttökieltoa Raision uimahalliin
416   Valtuutettu Sari Suomisen ym. valtuutettujen aloite koskien nuorisotila Nopan aukioloaikoja
417 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/9.12.2019
418   Lainanottovaltuus tammi-maaliskuu 2020
419   Velkasaldon alentaminen / Raision Loimu ry
420 Menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2020
421   Kaupunginlakimiehen viran määräaikainen täyttäminen
422   Kaupunginsihteerin viran määräaikainen täyttäminen
423 Talkoovapaat vuonna 2020
424   Vuoden 2020 ensimmäisen raisiolaisvauvan huomioiminen
425   Lautakuntien pöytäkirjat
426   Konsernihallinnon viranhaltijapäätökset/2.-13.12.2019
427   Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/16.12.2019
428 Kuntalaisten osallistaminen sivistyspalveluiden kehittämisessä
429   Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
430 Lausunto Maskun kunnan rakennusjärjestysluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
431 Vuokrasopimuksen jatkaminen, tontti 680-13-1303-5 / KV-Koneurakointi Oy
432 Vuokrasopimuksen jatkaminen, tontti 680-13-1302-2 / Kiinteistö Oy Lampi-Hallit
433 Tontin 680-3-3085-1 varaaminen / Kiinteistö Oy Soliniuksenkuja 1
434 Suunnitteluvaraus, tontti 680-14-1468-4 / Den Finland Oy perustettavan yhtiön lukuun
435 Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättäminen kiinteistöä 680-2-255-13 koskevassa kiinteistökaupassa
436   Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto
437   MAL-rahalla toteutettavat investoinnit (Ei julkinen: JulkL 6 §)
438   Viestintäpäällikön viransijaisen valinta

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
406-439   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Elisa Vuorinen, puheenjohtaja
Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja
Juha Jormanainen, 2. varapuheenjohtaja
Sirpa Ek
Kristiina Engström
Mika Koivisto
Veijo Mikola
Jonni Moislahti
Vesa Parantainen, poissa klo 17.49-17.53 § 423-429 aikana
Jukka Rantala
Helena Viljanen

Muut saapuvilla olleet
Jari Salonen
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Rosama
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Ari Korhonen, Konsernihallinto
kaupunginjohtaja, esittelijä
Sanna Häkli, Konsernihallinto
talousjohtaja
Antti Korte, Tekninen keskus
tekninen johtaja
Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus
sosiaali- ja terveysjohtaja
Juha-Pekka Lehmus, Sivistyskeskus
sivistysjohtaja
Anri Niskala, Konsernihallinto
vs. viestintäpäällikkö
Sanna Tammilehto, Konsernihallinto
pöytäkirjanpitäjä