Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2017 klo 14:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
287   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
288   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
289   Esityslistan hyväksyminen
290   Katsaus talonrakennus- ja kadunrakennusinvestointien valmisteluun
291   Valtuutettu Tuija Hyytiän ym. valtuutettujen aloite koskien päiväkotien pihojen liikuntamahdollisuuksien kehittämistä ja varjoisten leikkipaikkojen rakentamista/KV
292   Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite koskien mahdollisuutta tarjota Raisioon sijoittuville yrityksille rakennustontti käyttöön kuluitta ensimmäiseksi viideksi vuodeksi/KV
293   Valtuutettu Raimo Sulosen ym. valtuutettujen aloite koskien Kisakylän kaavaehdotuksen korttelissa AK 41 toteutettavien kerrostalojen energiaratkaisuja/KV
294   Valtuutettu Raimo Sulosen ym. valtuutettujen aloite koskien Raision Kesärannan virkistysalueen elävöittämistä/KV
295 Raision kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustusohjesääntö/KV
296   Asia ei ole julkinen
297   Asia ei ole julkinen
298 Kiinteistönluovutuskirjan ja maankäyttösopimuksen hyväksyminen / Kiinteistö Oy Yrittäjänpuisto/KV
299 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/4.9.2017
300   Raision kaupungin strategiaprosessin jatko
301   Kaupunginsihteerin virkavaali
302 Lainanottovaltuus loka-joulukuu 2017
303 Käyttötalouden toteutuminen 31.7.2017
304   Määräaikainen osallistuminen KL-kuntahankinnat Oy:n järjestämän toimistotarvikehankintojen puitesopimukseen
305   Wihuri Oy:n ja Wihuri Packaging Oy:n osakkeiden myynti
306 Lausunto Varsinais-Suomen maakuntaohjelmasta 2018-2021
307 Lausunto Varsinais-Suomen liiton alustavasta talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2018-2019
308   Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous ja katselmus ulkoalueisiin
309   Kuntapuheenjohtajakoulutukseen osallistuminen
310   Lautakuntien pöytäkirjat
311   Konsernihallinnon viranhaltijoiden hallintosäännön perusteella tekemien päätösten tiedoksi saattaminen/24.8.-10.9.2017
312   Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/18.9.2017
313   Hulvelan palvelutalohanke

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
287-314   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Elisa Vuorinen, puheenjohtaja
Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja, saapui klo 14.15 § 290 aikana
Juha Jormanainen, 2. varapuheenjohtaja
Pipsa Allén
Sirpa Ek
Mika Koivisto
Veijo Mikola Timo Suro
Jonni Moislahti, saapui klo 14.05 § 290 aikana
Kalle Myllymäki
Vesa Parantainen
Saila Rintee

Muut saapuvilla olleet
Janne Laulumaa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jari Salonen
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui klo 14.03 § 290 aikana
Jarmo Rosama
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Ari Korhonen, Konsernihallinto
kaupunginjohtaja, esittelijä
Anna-Kristiina Järvi, Konsernihallinto
talousjohtaja
Antti Korte, Tekninen keskus
tekninen johtaja
Leena Laakso, Sivistyskeskus
vs. sivistysjohtaja
Minna Heikkilä, Konsernihallinto
viestintäpäällikkö
Päivi Rantanen, Sivistyskeskus
päivähoidon johtaja, poistui klo 15.15 § 290 aikana
Vesa-Matti Eura. Tekninen keskus
kaupungininsinööri, poistui klo 15.50 § 290 aikana
Kalevi Laitinen, Tekninen keskus
kiinteistöpäällikkö, poistui klo 16.15 § 290 jälkeen
Marja Uusitalo, Tekninen keskus
suunnitteluinsinööri, poistui klo 16.15 § 290 jälkeen
Matti Toivonen, Tekninen keskus
rakennuttajainsinööri, poistui klo 16.15 § 290 jälkeen
Ari Jalonen, Tekninen keskus
kunnossapitoinsinööri, poistui klo 16.15 § 290 jälkeen
Reijo Hakorinta, Sivistyskeskus
liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, poistui klo 16.15 § 290 jälkeen
Jarmo Niitynperä, Konsernihallinto
pöytäkirjanpitäjä