Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://julkaisut.raisio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://julkaisut.raisio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2017 klo 17:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
143   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
144   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
145   Esityslistan hyväksyminen
146 Hallintosääntö
147   Valtuustossa suoritettavien suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
148   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
149   Valtuuston koolle kutsuminen ja sen kokouksista ilmoittaminen valtuustokaudella 2017-2021
150   Kaupunginhallituksen jäsenten vaali
151   Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
152   Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali
153   Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali
154   Sivistyslautakunnan jäsenten vaali
155   Vapaa-aikalautakunnan jäsenten vaali
156   Teknisen lautakunnan jäsenten vaali
157   Ympäristölautakunnan jäsenten vaali
158   Terveysvalvontajaoston jäsenten vaali
159   Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
160   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
161   Varsinais-Suomen liiton edustajainkokousedustajien vaali
162   Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
163   Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenten vaali
164   Raision Palvelutalosäätiön hallintoneuvoston jäsenten vaali
165   Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
166   Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
167   Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan
168   Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaan
169 Valtuuston kokoontuminen vuonna 2017
170   Valtuutettu Heikki Laineen ym. valtuutettujen aloite koskien ns. kuntalisän käyttöönottoa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi
171 Valtuutettu Kimmo Nurmen ym. valtuutettujen aloite koskien tarveselvityksen tekemisestä keskusta-alueen uudelle päiväkodille
172   Valtuutettu Kalle Myllymäen ym. valtuutettujen aloite koskien perusopetuksen aamupäivätoiminnan järjestämistä
173   Valtuutettu Anneli Kivijärven ym. valtuutettujen aloite koskien Kirkonrakentajat Killi ja Nalli patsaan tekijän nimen esille tuontia patsaan yhteydessä
174   Valtuutettu Jyrki Yrttiahon ym. valtuutettujen aloite koskien Kelan perustoimeentulotukien käsittelyn ruuhkautumista
175   Valtuutettu Aarre Lehtosen ym. valtuutettujen aloite koskien museo- ja kulttuurikeskus Harkon remontointia
176   Valtuutettu Kimmo Nurmen ym. valtuutettujen aloite koskien Tasalanaukion WC-tiloja
177 Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen
178 Tontin 680-3-3056-1 varaaminen / Attendo Oy
179   Kiinteistön 680-410-4-73 Rinne-Alho kauppakirjan hyväksyminen
180 Tilausten toteutuminen 31.3.2017
181 Käyttötalouden toteutuminen 30.4.2017
182 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/8.5.2017
183 Yleisavustukset 2017
184 Viestintäpäällikön valinta
185 Yhteistoimintasopimus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen TE-toimiston, KEHA-keskuksen sekä Turun, Raision, Naantalin ja Paimion kaupunkien välillä työvoima- ja yrityspalveluiden aluee...
186 Kuntien välinen yhteistoimintasopimus työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluun Varsinais-Suomen alueella
187   Työllistämistoiminnan keskittäminen Raision kaupungissa
188 Ohje toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla
189   Kaupunginhallituksen kokouksen 6.3.2017 pöytäkirjan § 70 Irtisanoutuminen viestintäpäällikön virasta korjaaminen
190   Lautakuntien pöytäkirjat
191   Konsernihallinnon viranhaltijoiden johtosääntöjen ja hallintosäännön perusteella tekemien päätösten tiedoksi saattaminen/huhtikuu 2017
192   Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/29.5.2017
193   Perhepäivähoitajan vakanssin numero 310 008 siirtäminen sivistyspalveluista sosiaali- ja terveyspalveluihin 1.8.2017 alkaen
194   Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016
195   Lausunto lastensuojelukuntayhtymän toiminnan kehittämisestä
196 Lausunto Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta
197 Vuokrasopimuksen jatkaminen, 680-2-256-8 / Ranolift Oy
198 Vuokrasopimuksen jatkaminen, 680-2-256-4 / KOY Raision Purokatu 8
199 Yritystonttien vuokraaminen, tontit 680-14-1424-8, -9 ja -10, Venetelakka Niemi Oy
200   Raision kaupungin sähkönhankinta kaudelle 1.1.2019 - 31.12.2021
201 Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen päivittäminen
202   Raision osallistuminen ydinkaupunkialueen joukkoliikennesuunnitteluun
203 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta E18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio
204   Asia ei ole julkinen
205   Asia ei ole julkinen

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
143-206   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Ari Leinonen, puheenjohtaja
Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja
Mirjam Karila, 2. varapuheenjohtaja
Eeva Savola
Juha Jormanainen
Mika Koivisto
Eija Nurmi
Veijo Mikola, saapui klo 17.32 § 145 aikana
Vesa Parantainen
Jari Salonen
Elisa Vuorinen

Muut saapuvilla olleet
Pipsa Allén
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Ari Korhonen, Konsernihallinto
kaupunginjohtaja, esittelijä
Anna-Kristiina Järvi, Konsernihallinto
talousjohtaja
Antti Korte, Tekninen keskus
tekninen johtaja
Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus
sosiaali- ja terveysjohtaja
Outi Reinikainen, Konsernihallinto
kaupunginlakimies, poistui klo 19.00 § 183 jälkeen
Jarmo Niitynperä, Konsernihallinto
pöytäkirjanpitäjä